Informácie o pátraní a záchrane četníctva
GENERAL

Informácie o pátraní a záchrane četníctva

Vykonávanie pátracích a záchranných činností pri živelných pohromách, ako sú pátracie a záchranné činnosti četníctva, lavíny a zemetrasenia, zaistenie bezpečnosti a poriadku v strediskách zimnej turistiky, evakuácia zranených za nepriaznivých poveternostných a pozemných podmienok [Viac ...]

Súvisiace články a reklamy