Úvodný list

Istanbulská vnútorná doprava

Zabezpečením potrebnej citlivosti pri každom vydaní istanbulských dopravných služieb od domu k domu; pokračuje v profesionálnych prepravných službách až dodnes. Námorná doprava, ktorá od roku 1956 dosiahla množstvo úspechov [Viac ...]

Úvodný list

Ako funguje dohodnutý proces rozvodu?

Prípady rozvodu sa môžu z hľadiska postupu líšiť. Je možné, aby jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť o rozvod, podali žiadosť prostredníctvom dohodnutého alebo sporného rozvodu. S cieľom rozvodu na základe dohody je turecké číslo 4721 [Viac ...]

Kapitál pripravený na akciu
06 Ankara

Kapitál pripravený na akciu

Mestský úrad v Ankare podporuje mestá a obce, aby prijali a podporovali opatrenia v oblasti trvalo udržateľnej dopravy a koná sa každý rok medzi 16. a 22. septembrom, „Európskym týždňom mobility“. [Viac ...]