Úvodný list

Pohľadávky zamestnancov

„Pracovné právo“ je zákon pre pracovníkov a poskytuje pracovníkom mnoho práv, ako vysvetlíme ďalej. Zamestnanci majú zákonné právo vymáhať určité nároky výmenou za svoje služby. [Viac ...]

Obec Mamak prijme 50 policajtov
jobs

Obec Mamak prijme 50 policajtov

Aby som mohol byť zamestnaný v obci Mamak, podľa zákona o štátnych zamestnancoch č. 657; Podľa ustanovení nariadenia o obecnej polícii nasledujúci titul, trieda, platová trieda, počet, kvalifikácia, [Viac ...]

Súvisiace články a reklamy