Úvodný list

Sťahovanie kancelárie

Čo sa sťahuje kancelária? Ako prebieha kancelárska doprava? Office relocation service je profesionálny typ služby poskytovanej prepravnými spoločnosťami pri zmene kancelárie. Vzhľadom na kancelárske predmety, táto preprava [Viac ...]

TÜBİTAK 11 Personál na nábor
jobs

TÜBİTAK 11 Personál na nábor

Rada pre vedecký a technologický výskum v Turecku (TUBITAK) podľa oznámenia zverejneného v Úradnom vestníku pripojila Test a hodnotenie k Centru pre pokročilý výskum v oblasti informatiky a informačnej bezpečnosti (wisemen) [Viac ...]