Technická univerzita v Burse bude zamestnávať akademických pracovníkov

štipendium technická univerzita bude zamestnávať akademických pracovníkov
štipendium technická univerzita bude zamestnávať akademických pracovníkov

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o postupoch a zásadách týkajúcich sa ústredných skúšok a prijímacích skúšok na menovania akademických pracovníkov Technickej univerzity v Bursa boli 657 číslované 48, 2547 a 31 / d článkov zákona č. 50 / d a N. Bude prijatý inštruktor.

Dátum začatia oznámenia: 12.12.2019
Dátum vstupu na skúšku: 03.01.2020
Uzávierka prihlášok: 26.12.2019
Dátum popisu výsledku: 07.01.2020
Dátum predbežného hodnotenia: 30.12.2019

Webová stránka, na ktorej budú zverejnené podrobnosti a výsledky www.btu.edu.t je

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Vyhľadávanie železničných správ

Buďte prvý komentár

Yorumlar