Türkşeker prijme 613 dočasných pracovníkov

turkseker
turkseker

V tureckých cukrovaroch bude prijatých celkovo 6 dočasných pracovníkov, ktorí budú každoročne zamestnaní na 613 mesiacov v kampani a sezónnych prácach s absolventmi stredných škôl.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

POSTUPY A ZÁSADY, KTORÉ SA MAJÚ UPLATŇOVAŤ NA NÁKUP

1 pre pracovníkov majú prijať, Turecko Business radu provincií na základe výzvy od dátumu Riaditeľstvo 09.08.2009/27314/XNUMX a XNUMX XNUMX Official Gazette, ktoré majú byť realizované v informačnom verejných inštitúciách, aby práca publikoval v postupoch a zásadách bude zaobchádzať v súlade s nariadením.

2- Žiadosti sa môžu podávať provinčným/pobočkovým riaditeľstvám tureckého úradu práce. Podrobnejšie informácie o prihláške budú k dispozícii na webovej stránke Tureckej pracovnej agentúry od 11.09.2023.

3- Tabuľky s kvalifikáciou a počtom zamestnancov, ktorí majú byť prijatí do našich závodov, sú priložené.
Vaša reklama je ohlásená.

📩 08/09/2023 13:53