Projekt čistenia spodného kalu v zálive Izmit získal plné známky od mimovládnych organizácií

Projekt čistenia spodného kalu v zálive Izmit získal plné známky od mimovládnych organizácií
Projekt čistenia spodného kalu v zálive Izmit získal plné známky od mimovládnych organizácií

Rôzne organizácie naďalej navštevujú projekt čistenia spodného kalu Izmit Bay v Izmitskej metropole, jeden z najväčších environmentálnych projektov Turecka. V tejto súvislosti dobrovoľné kultúrne organizácie Kocaeli a členovia mimovládnych organizácií pochádzajúci z rôznych častí Kocaeli skúmali projekt bahna na dne. Zástupcovia mimovládnych organizácií a občania, ktorí dostali informácie o projekte a navštívili stavenisko, uviedli: „Metropolitná samospráva iniciovala projekt, ktorý zachráni nielen Izmitský záliv, ale aj Marmarské more. „Chceme, aby práca, ktorá sa tu vykonala, bola príkladom pre Turecko,“ povedal.

PRESKÚMALI OBLAST PROJEKTU

Vyšetrovanie projektu Bottom Mud, ktoré trvalo celkovo 3 dni a zúčastnili sa ho členovia mimovládnych organizácií z mnohých rôznych častí mesta, sa začalo prezentáciou v Centre občianskej spoločnosti, ktoré sa nachádza v starej výstavnej oblasti Izmit. V rámci prezentácie Mesut Önem, vedúci oddelenia ochrany a kontroly životného prostredia, informoval účastníkov o projekte. V rámci obhliadok sa na stavbu dostavili členovia Dobrovoľných kultúrnych organizácií Kocaeli, ktorí dostali informácie o vykonaných prácach a projekte. V rámci organizácie organizovanej oddelením pre tlač a styk s verejnosťou, oddelením vzťahov s mimovládnymi organizáciami a oddelením ochrany a kontroly životného prostredia boli prostredníctvom vývojového diagramu procesu na tabuli na stavbe podrobne informované o tzv. Projekt čistenia spodného kalu v zálive Izmit a následne sa kal zozbieral a odpovedali na otázky v oblasti odvodňovania.

📩 17/09/2023 11:12