Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu prijme 30 štátnych zamestnancov

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu

S cieľom vymenovať 9 asistentov odborníkov pre kultúru a cestovný ruch, ktorí sú voľní na 30. stupni v triede služieb všeobecnej administratívy, ktorí budú zamestnaní v ústrednej organizácii Ministerstva kultúry a cestovného ruchu, budú pomocní odborníci pre kultúru a cestovný ruch prijatí prostredníctvom ústnej skúšky, v súlade s ustanoveniami Odborného poriadku pre kultúru a cestovný ruch.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

SPÔSOB A MIESTO POUŽITIA

Žiadosti je možné podávať elektronicky od 02 do 10 prostredníctvom elektronickej verejnej správy prostredníctvom Ministerstva kultúry a cestovného ruchu alebo Career Gateway isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr,

Žiadosti uchádzačov, u ktorých sa zistí, že nespĺňajú niektorú z požadovaných podmienok, nebudú hodnotené.

Záujemcovia si budú môcť pozrieť informácie o nábore na webovej stránke nášho ministerstva a na Kariérnej bráne.

📩 14/09/2023 09:52