Vozidlo metra bude zakúpené

Vozidlo metra bude zakúpené
Vozidlo metra bude zakúpené

Vozidlo metra bude zakúpené
METROPOLITNÁ OBEC ISTANBUL, ODBOR ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU, RIADITEĽSTVO ODBOČKY EURÓPSKEHO SYSTÉMU BOČNÝCH ŽELEZNÍC

Kadıköy- Kaynarca-Sabiha Gökçen a Pendik-Sabiha Gökçen Železničná doprava Systém verejnej dopravy Dodávka a uvedenie do prevádzky 100 vozidiel metra Obstarávanie tovaru sa uskutoční metódou verejnej súťaže podľa 4734. článku zákona o verejnom obstarávaní č. 19 a ponúk budú prijímané iba v elektronickom prostredí prostredníctvom EKAP. Podrobné informácie o aukcii nájdete nižšie:
HRN: 2023 / 254417
1 Správne
a) Názov: METROPOLITNÁ OBEC ISTANBUL, ODDELENIE ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU, RIADITEĽSTVO ODBOČKY EURÓPSKEHO SYSTÉMU BOČNÝCH ŽELEZNÍKOV
b) Adresa: Istanbul Metropolitan Municipality Bakırköy Additional Service Building, European Side Rail System Branch Office, Osmaniye Mah. Cobancesme Kosuyolu Bulvarı No:5 Poschodie:2 Bakirkoy/ISTANBUL
c) Telefónne a faxové čísla: 0212 449 5960 – 021 2449 4180
ç) Webová stránka, na ktorej je možné zobraziť a stiahnuť súťažné podklady pomocou elektronického podpisu: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Obstarávanie tovaru
a) Meno: Kadıköy- Kaynarca-Sabiha Gökçen a Pendik-Sabiha Gökçen Železničná doprava Systém verejnej dopravy Dodávka a uvedenie do prevádzky 100 vozidiel metra
b) Kvalita, typ a množstvo:
25 súprav (so 4 vozidlami) Séria metra, spolu 100 vozidiel metra
Podrobné informácie možno získať z administratívnej špecifikácie obsiahnutej v súťažnom dokumente v EKAP.
c) Miesto, kde sa má vykonať/doručiť: Miesto dodania po železnici, ktoré ukáže správa v Istanbule
ç) Trvanie/dátum dodania: Práce sa začnú do 5 dní od podpisu zmluvy.Dovoz všetkých 100 vozidiel na miesto bude dokončený za 32 (tridsať) mesiacov. 1. Proces pristavenia na miesto od 1. (prvej) vlakovej súpravy po 25. (dvadsiatu piatu) vlakovú súpravu; Začne sa pristavením prvej vlakovej súpravy do terénu najneskôr v 20. (dvadsiatom) mesiaci odo dňa začatia prác a ukončená bude pristavením poslednej vlakovej súpravy do terénu najneskôr v r. 32. (tridsiaty) mesiac. 2. Termíny dodania 23 vlakových liniek medzi prvou a poslednou vlakovou súpravou budú stanovené v súlade s pracovným programom, ktorý predloží Dodávateľ a schváli Správa. 3. Po pristavení poslednej vlakovej súpravy na miesto 30 (tridsať) dní na skúšky, ktoré má vykonať Dodávateľ, 45 (štyridsaťpäť) dní na skúšky zabezpečovacieho systému, ktoré majú vykonať vlaky a 15 ( Pätnásť) dní na skúšobnú prevádzku, aby bolo pripravené na dodanie (dočasné prevzatie), celkovo sa využije 90 (deväťdesiat) dní. 4. V prípade, že Správa prijme rozhodnutie o čiastočnom prijatí, v súlade s vyššie uvedenými obdobiami sa pripraví pracovný program a predloží sa Správe na schválenie. Podmienky súvisiace s prevádzkovými skúškami a skúšobnou prevádzkou sú vysvetlené v príslušných článkoch Zmluvy a technických špecifikáciách. Dodávateľ predloží Správe podrobný harmonogram prác a diagram peňažných tokov na schválenie do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní po pokyne Správy na začatie prác.
d) Termín začatia prác: Práce budú začaté do 5 dní od podpisu zmluvy.

3 Výberové konanie
a) Dátum a čas výberového konania (lehota na predloženie ponúk): 24.04.2023 - 11:30
b) Miesto stretnutia výberovej komisie (adresa, na ktorej sa budú otvárať elektronické ponuky): Budova doplnkových služieb Istanbulskej metropolitnej samosprávy Bakırköy, Tenderová sieň pobočky pre záležitosti verejnej súťaže, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Boulevard č.:5 Poschodie:4 Bakırköy /Istanbul

Oznámenia o výberových konaniach zverejnené na našich webových stránkach slúžia len pre informáciu a nenahrádzajú pôvodný dokument, pôvodný dokument je platný pre rozdiely medzi zverejnenými dokumentmi a originálnymi dokumentmi výberového konania.

📩 01/05/2023 13:47