Generálne riaditeľstvo tureckého čierneho uhlia pre nábor dôstojníkov

Generálne riaditeľstvo Turecka Taskomuru
Turecké generálne riaditeľstvo pre čierne uhlie

8 pomocní inšpektori, 2 administratívni, 2 technickí (1 banský inžinier, 1 elektroinžinier) z 4. stupňa budú prijatí do Generálneho riaditeľstva tureckého uhoľného ústavu, inšpekčnej rady (provincia Zonguldak).

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

PODMIENKY VSTUPU NA SKÚŠKU

a) dodržiavať podmienky uvedené v článku 48 zákona o štátnych zamestnancoch,

b) pre asistenta administratívneho inšpektora; Pre Fakultu práva, ekonómie, politických vied, podnikovej ekonomiky, ekonómie a správnych vied asistent technického inšpektora, ktorá poskytuje najmenej štyri roky bakalárskeho vzdelávania; mať ukončenú jednu z fakúlt univerzít, ktoré pripravujú banských inžinierov a elektrotechnikov, ktoré poskytujú najmenej štyri roky bakalárskeho štúdia, a jednu z domácich a zahraničných vzdelávacích inštitúcií, ktorých rovnocennosť uznávajú príslušné orgány,

c) byť schopný pracovať a cestovať vo všetkých druhoch cestovných a klimatických podmienok,

d) nedovŕšiť vek 01.01.2023 rokov k 35 (skúšku budú môcť vykonať tí, ktorí sa narodili 01 alebo neskôr.) e) nemať prekážku byť asistentom inšpektora v zmysle registra, postojov a správania,

f) podľa výsledkov verejnej výberovej skúšky personálu (KPSS), ktorú organizoval ÖSYM v dňoch 1., 7., 8. augusta 2021 alebo 18., 24., 25. septembra 2022;

Pre kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozície asistenta administratívneho inšpektora, ktorí dosiahli skóre 48 alebo vyššie v type skóre KPSS 80 a boli medzi prvými 40 ľuďmi v poradí uchádzačov,

Pre kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu asistenta technického inšpektora (banského inžiniera), aby mali skóre 1 alebo vyššie v type skóre KPSS 80 a aby boli medzi prvými 20 ľuďmi v bodovom rebríčku, ktorý sa dostane medzi uchádzačmi,

Pre kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu asistent technického inšpektora (elektrotechnik), ktorí dosiahli 1 alebo viac bodov v type skóre KPSS 80 a boli medzi prvými 20 ľuďmi v poradí uchádzačov,

(Ak je počet kandidátov na poslednom mieste viac ako jeden z dôvodu ich rovnakého skóre, všetci kandidáti s týmto skóre budú pozvaní na skúšku.)

PRIHLÁŠKA, TERMÍN A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Prihlasovanie na skúšky sa začne 20.02.2023 a skončí 03.03.2023 o 23:59. Žiadosti sa budú podávať elektronicky po prihlásení sa do platformy e-Governmentu na Generálnom riaditeľstve tureckej uhoľnej inštitúcie – Career Gate – Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Totožnosť, vojenská služba, informácie o promócii a výsledky KPSS uchádzačov, ktorí sa prihlásia, budú automaticky prenesené cez systém a všetky ostatné potrebné informácie a dokumenty budú zaslané elektronicky.

Kandidáti, ktorí ukončili štúdium na vzdelávacích inštitúciách v Turecku alebo v zahraničí a ktorí majú rovnocenný štatút vzdelania, o ktorý sa usiluje v tomto oznámení, by mali odovzdať svoje osvedčenia preukazujúce rovnocennosť do poľa „Dokument označujúci rovnocennosť“ v časti „Vaše ďalšie dokumenty“ namiesto diplom alebo vysvedčenie o ukončení štúdia.

Pri prihláške sa do systému nahrá fotografia pasového formátu (za posledných 6 mesiacov bola tvár odfotená spredu úplne viditeľne a kandidát sa dá ľahko rozpoznať) a krátky životopis, ako aj treba zaškrtnúť vyhlásenie, že mu nebráni v sústavnom plnení jeho povinností týkajúcich sa zdravia.

Žiadna žiadosť, ktorá neukazuje „Vaša transakcia bola úspešne dokončená...“ na Kariérnej bráne, nebude braná do úvahy. Uchádzači by preto mali skontrolovať, či bol proces podávania žiadostí ukončený. Kandidáti sú zodpovední za to, aby bol proces prihlášky bezchybný, úplný a v súlade s problémami špecifikovanými v tomto oznámení, a za nahranie požadovaných dokumentov do systému vo fáze prihlášky.

Prihlášky do systému po 04.03.2023:00 dňa 00 a prihlášky podané osobne alebo poštou, ktoré nespĺňajú náležitosti prihlášky a budú podané s chýbajúcimi alebo nesprávnymi dokladmi, nebudú spracované.

Günceleme: 31/01/2023 13:58

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*