Generálne riaditeľstvo mincovne a tlačiarne známok na nábor 85 pracovníkov

Generálne riaditeľstvo mincovne a tlačiarne známok
Generálne riaditeľstvo mincovne a tlačiarne známok

Generálne riaditeľstvo Darphane and Stamp Printing House sa nachádza v Istanbule, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. Č. 6 Cevizli 4857 štátnych zamestnancov pre 13 povolaní bude prijatých v súlade s pracovným zákonom č. 85 a nariadením o postupoch a zásadách zamestnávania zamestnancov vo verejných inštitúciách a organizáciách vydaných na základe tohto zákona na účely zamestnania na pracoviskách v Kartale.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Uchádzači, ktorí sú zaradení do zamestnancov Generálneho riaditeľstva tlačiarne mincovní a známok, budú zamestnaní v zákonnej minimálnej mzde na dvojmesačné skúšobné obdobie.

Žiadosti osôb, ktoré sú prepustené z výkonu funkcie alebo povolania v súlade s príslušnými disciplinárnymi právnymi predpismi verejných inštitúcií a organizácií, a osôb zbavených práv verejnosti nebudú akceptované.

Pracovníci, ktorí majú byť prijatí do služieb, ktoré sa požadujú v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o postupoch a zásadách, ktoré sa majú uplatňovať pri nábore pracovníkov do verejných inštitúcií a organizácií, štvornásobok počtu voľných pracovných miest (oznámený počet zamestnancov) deklarovaných spoločnosťou İŞKUR a počet náhradných uchádzačov sa určí na základe ústnej skúšky (pohovoru), ktorú uskutoční generálne riaditeľstvo.

V dôsledku umiestnenia nebudú menovaní uchádzači, ktorí nemajú požadovanú kvalifikáciu na menovanie, a kandidáti, ktorí vydali nepravdivé, zavádzajúce alebo nepravdivé vyhlásenia a rozhodli sa podľa svojich preferencií. Aj keď k tomu dôjde neúmyselne, proces priradenia sa zruší. Uchádzači, ktorí nepredložia požadované dokumenty v stanovenej lehote, nebudú síce pracovať, hoci spĺňajú kvalifikáciu a podmienky zamestnancov, ktorých zaraďujú.

Medzi tými, ktorí boli umiestnení a vymenovaní, sú tí, ktorí nemôžu nastúpiť do svojej služby do 30 dní (okrem tých, ktorí nie sú schopní nastúpiť do svojej služby z dôvodov ako je narodenie, choroba, vojenská služba atď.). osoby, budú môcť byť menovaní tí, ktorí splnia požadované podmienky.

Ustanovenie vo výraze „tí, ktorí majú prednosť pri vysielaní do zamestnania“ uvedené v článku 5 nariadenia o postupoch a zásadách, ktoré sa majú uplatňovať pri nábore pracovníkov do verejných inštitúcií a organizácií, nebude predstavovať právo v prospech uchádzača v uvedené umiestnenie.

SPÔSOB APLIKÁCIE, DÁTUM A MIESTO

Žiadosti Turkey Business Association (TEO) 16.01.2023 online prostredníctvom webovej stránky - sa bude konať medzi 20.01.2023.

Prihlášky podané osobne, poštou alebo e-mailom nebudú akceptované, s výnimkou online prihlášok.

Günceleme: 16/01/2023 10:34

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar