Čistá časová strata TCDD 6,6 miliardy TL

Čistá strata TCDD miliardy TL
Čistá časová strata TCDD 6,6 miliardy TL

Audit finančných účtov TCDD odhalil, v akej bažine sa inštitúcia nachádzala. Podľa správy dosiahla TCDD stratu 6,6 miliardy TL. Z toho 5,5 miliardy TL tvorili straty vyplývajúce z činností.

Podľa správy vypracovanej nezávislým audítorom dosiahli Štátne železnice Tureckej republiky (TCDD) v roku 2021 stratu 6,6 miliardy TL.

Situáciu odhalil nezávisle auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej situácii TCDD. Čistá strata TCDD za toto obdobie bola k 31. decembru 2021 zaznamenaná vo výške 6 miliárd 666 miliónov 422 tisíc 165 TL.

Čistá strata za rok 2020 bola zaznamenaná vo výške 6 miliárd 341 miliónov 243 tisíc 988 TL. V roku 2021 boli celkové náklady na správu, ktorá mala príjmy 3 miliardy 470 miliónov TL, 6 miliárd 876 miliónov TL.

Celková prevádzková strata a podrobnosti o strate boli zahrnuté aj do audítorskej správy k finančným dokladom Štátnych železníc Tureckej republiky. V roku 2021 teda TCDD utrpela prevádzkovú stratu 5 miliárd 553 miliónov TL. Prevádzková strata v roku 2021 vzrástla o 2020 percent v porovnaní s rokom 22.

Okrem toho sa v správe podelili aj o náklady na marketing, predaj a distribúciu za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021. Podľa zdieľaných informácií boli celé prevádzkové náklady vo výške 3 milióny 375 tisíc TL zaznamenané v položke „Náklady na reklamu“.

Nárast peňazí vynaložených TCDD na reklamu v roku 2021 bol zaznamenaný o 2020 percent v porovnaní s rokom 61.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar