Ministerstvo vnútra zamestnáva 9 zmluvných zamestnancov

Ministerstvo vnútra na nábor zmluvných zamestnancov
Ministerstvo vnútra zamestnáva 3546 zmluvných zamestnancov

31 „Nariadenia o zásadách a postupoch týkajúcich sa zamestnávania zmluvného personálu v oblasti informačných technológií vo veľkých jednotkách na spracovanie informácií verejných inštitúcií a organizácií“ uverejneného v úradnom vestníku zo dňa 12 pod číslom 2008, do zamestnania v rámci Generálne riaditeľstvo informačných technológií MV SR 27097 (deväť) Zmluvní informatici budú prijatí podľa poradia úspešnosti písomných a ústnych skúšok, ktoré uskutoční Ministerstvo vnútra, Generálne riaditeľstvo informačných technológií.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Ministerstvo vnútra na nábor zmluvných zamestnancov

VŠEOBECNÉ PODMIENKY  

a) na splnenie podmienok uvedených v § 657 zákona o štátnej službe č. 48,

b) Absolvovať štvorročné študijné odbory výpočtová technika, softvérové ​​inžinierstvo, elektrotechnika, elektrotechnika, elektrotechnika a priemyselné inžinierstvo fakúlt alebo vysokých škôl v zahraničí, ktorých rovnocennosť uznala Rada vysokých škôl,

c) okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene b), z inžinierskych katedier fakúlt, ktoré poskytujú štvorročné vzdelávanie, katedier náučnej literatúry, pedagogiky a pedagogiky, katedier, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti počítačov a techniky a katedier štatistiky, matematicko-fyzikálne odbory, alebo z internátu, ktorého rovnocennosť uznala Rada vysokých škôl Absolvovať iné vysoké školy ako (môže sa uchádzať o pozície, ktoré budú vyplácané 2-násobkom mesačného hrubého zmluvného mzdového stropu)

ç) Mať aspoň tri (3) roky odbornej praxe v oblasti softvéru, navrhovania a vývoja softvéru a riadenia tohto procesu alebo v oblasti inštalácie a správy rozsiahlych sieťových systémov po dobu aspoň troch (5) rokov pre tých, ktorí neprekročia dvojnásobok mzdového stropu, a aspoň 657 (päť) rokov pre ostatných, (Pri určovaní odbornej praxe: ako IT pracovníci, ako stáli zamestnanci podľa zákona č. 4 alebo ako zmluvná služba podliehajúca (B) 399. článku toho istého zákona alebo vyhlášky č. XNUMX, a ako informatik v postavení pracovníka odvádzaním poistného orgánom sociálneho zabezpečenia v súkromnom sektore.) zdokumentované doby služby do úvahy),

d) zdokumentovať, že ovládajú aspoň dva súčasné programovacie jazyky za predpokladu, že majú znalosti o hardvéri počítačových periférií a zavedenej správe a zabezpečení siete,

e) U kandidátov mužského pohlavia, ak nedovŕšil vek riadnej vojenskej služby alebo ak dovŕšil vek vojenskej služby, skončiť vojenskú činnú službu alebo byť oslobodený alebo odložený alebo preradený do náhradnej triedy.

ŽIADOSŤ A HISTÓRIA

1- Kandidáti; Ministerstvo vnútra – Kariérna brána Verejného náboru a Kariérna brána o e-Governmente sa bude konať medzi 24. – 30.06.2022. XNUMX. XNUMX cez alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Keďže prihlášky budú prijímané elektronicky, prihlášky zaslané poštou alebo osobne nebudú akceptované.

2- Keďže prihlášky sa budú podávať s heslom c-State, kandidáti musia mať účet (turkive.gov.tr). Aby mohli kandidáti používať uvedený účet, musia získať heslo e-Dcvlet. Kandidáti môžu získať obálku s heslom c-Dcvlet z centrálnych riaditeľstiev PTT tak, že pri osobnej žiadosti predložia svoj preukaz totožnosti s identifikačným číslom TR.

3. Dokumenty požadované počas žiadosti;

  • a) životopis,
  • b) Vyhlásenie o službe SGK (dokument s čiarovým kódom zo stránky e-Government SGK Registration and Service Statement),
  • e) Ide o dokumenty, ktoré uvádzajú odborné pracovné doby uvedené v článku (ç) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMIENKY (KVALIFIKÁCIE). Je potrebné zdokumentovať, že odborný pracovný čas strávia ako IT pracovníci. Bude sa brať podľa charakteru pracoviska. Podľa tohto:
  • a. Rozdelenie služieb SGK s čiarovým kódom, ktoré možno získať prostredníctvom elektronickej verejnej správy za odpracované obdobia v súkromnom sektore,
  • b. Dokument, ktorý je potrebné získať od inštitúcie za odpracované obdobia vo verejných inštitúciách.
  • ç) doklad preukazujúci, že ovláda aspoň dva (2) aktuálne programovacie jazyky uvedené v bode (d) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMIENKY (KVALIFIKÁCIE),
  • d) Certifikáty požadované v OSOBITNÝCH PODMIENKACH pre každú pozíciu a doklady preukazujúce prax alebo prax (Certifikáty je potrebné získať skúškou).

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar