Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb na nábor 25 zmluvných zamestnancov

Ministerstvo pre rodinu a sociálne služby na nábor zmluvných zamestnancov
Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb na nábor 25 zmluvných zamestnancov

Byť zamestnaný v pokrajinskej organizácii ministerstva rodiny a sociálnych služieb v rozsahu článku 657/B zákona o štátnych zamestnancoch č. 4, podľa dodatočného článku 06.06.1978 „Zásad pre zamestnávanie zmluvných zamestnancov“, ktoré nadobudlo účinnosť rozhodnutím Rady ministrov zo dňa 7 pod číslom 15754/2, Na názov a počet pozícií tlmočníkov posunkovej reči sa bude prijímať zmluvný personál skúškou z odbornej praxe.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Všeobecné podmienky

a) na splnenie podmienok uvedených v odsekoch (657), (48) a (4) odseku (A) prvého odseku § 5 zákona č. 7,

b) Absolvovať vysokú školu ku dňu uzávierky prihlášok aspoň na bakalárskom stupni.

c) Nárok na poberanie starobného, ​​starobného alebo invalidného dôchodku z akejkoľvek inštitúcie sociálneho zabezpečenia kazanbyť nezbedný,

ç) nedovŕšiť vek 65 rokov,

d) Mať doklad alebo osvedčenie o tom, že ovláda posunkový jazyk na úrovni, aby mohol vykonávať funkciu tlmočníka posunkového jazyka do termínu uzávierky prihlášok.

e) pri práci na pozícii zmluvného personálu v rozsahu článku 657/B zákona č. 4 v prípade, ak je zmluva vypovedaná inštitúciami z dôvodu konania v rozpore so zásadami zmluvy o poskytovaní služieb alebo je zmluva ukončená jednostranne v rámci zmluvného obdobia až do uplynutia jedného roka odo dňa ukončenia pracovného pomeru nie je možné opätovne zamestnať.

(Zamestnanci na čiastočný úväzok alebo tí, ktorí sú obmedzení na dobu trvania projektu, tí, ktorí menia svoj titul zaradením na pozíciu súvisiacu so zmluvným titulom vydaným z hľadiska štatútu vzdelania, a tí, ktorí žiadajú o zmenu miesta z dôvodu manžela alebo manželku alebo zdravotný stav; nie je tam žiadna služobná jednotka, ktorá by sa mala premiestniť, nie je tam žiadna služobná jednotka, aj keď je v nej tá istá jednotka. Tí, ktorí nemôžu zmeniť svoje miesto z dôvodu absencie voľného miesta s titulom a kvalifikáciou alebo skutočnosť, že nemôžu spĺňať skutočné pracovné podmienky aspoň jeden rok, nepodliehajú jednoročnej čakacej lehote)

Metóda aplikácie a doba trvania

a) Kandidáti predložia svoje žiadosti medzi 06-06 prihlásením sa cez e-Government cez Ministerstvo pre rodinu a sociálne služby – Career Gate, Public Recruitment a Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov. tr). Na žiadosti, ktoré nebudú podané elektronicky v lehote uvedenej vo vyhlásení, sa nebude prihliadať.

b) Proti tým, ktorí poskytnú nepravdivé dokumenty alebo urobia vyhlásenia, budú podniknuté právne kroky, ak ich vymenovanie bolo uskutočnené, ich stretnutia budú zrušené a ak im administratíva zaplatila poplatok, tento poplatok bude kompenzovaný spolu s právny záujem.

Príjem prihlášok a preferencie, spôsob prihlášky, vyhodnotenie prihlášok, požadované doklady, vyhlásenie výsledkov, typ skúšky, predmet, termín, miesto a vyhlásenie výsledkov a ďalšie náležitosti nájdete na stránke nášho ministerstva, Aile.gov.tr ​​a/alebo Aile.gov.tr/pdbs a Career Gate Recruitment (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) budú zverejnené na webovej stránke.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar