Ministerstvo zdravotníctva prvýkrát zorganizuje 2022. funkčné obdobie v roku 2 a žrebuje preradenie

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo výsledky umiestnenia 10-tisíc zamestnancov
Ministerstvo zdravotníctva

Pre potreby ministerstva zdravotníctva a jeho spriaznených subjektov a iných verejných inštitúcií a organizácií bude prvýkrát alebo opätovne vykonaný pre zamestnancov špecialistov, odborných lekárov, odborných zubných lekárov, zubných lekárov a farmaceutov, podľa legislatívy špecializácie v medicíne.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Podľa inzerátu zverejneného na internetovej stránke Agentúry pre tlač, inzertný portál web.gov.tr; Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva a jeho pridružené subjekty a iné verejné inštitúcie a organizácie podľa ustanovení dodatočného prvého článku základného zákona o zdravotníckych službách a nariadenia o postupoch a zásadách vymenúvania niektorých zdravotníckych pracovníkov otvorene menovať verejnosti Inštitúcie a organizácie žrebovaním Prvýkrát alebo opätovné vymenovanie personálu lekárov špecialistov, lekárov, zubných lekárov špecialistov, zubných lekárov a farmaceutov zadania a postupy vykoná notár žrebovaním v počítačovom prostredí v rámci ohláseného kalendára.

Táto lotéria sa uskutoční v dvoch samostatných umiestneniach ako 1. a 2. miesto pre kandidátov s titulom farmaceut a iba 2. umiestnenie sa použije pre ostatné tituly a odvetvia. Na 1. mieste bude „pre Turecký úrad pre lieky a zdravotnícke pomôcky prijatý personál farmaceutov, ktorí ovládajú cudzí jazyk a sú absolventmi magisterských alebo doktorandských programov“. V druhom umiestnení „budú prijatí pracovníci ako farmaceuti, špecializovaní zubári, zubári, lekári a špecialisti pre ministerstvo zdravotníctva a pobočky a iné verejné inštitúcie a organizácie“.

Žiadosti sa budú podávať v lehotách uvedených v kalendári žrebovania, prihlásením sa do systému overenia totožnosti brány e-Government prostredníctvom Personálneho informačného systému (PBS) umiestneného na webovom sídle Generálneho riaditeľstva riadiacich služieb MZ SR ( yhgm.saglik.gov.tr). Miesto a čas žrebovania budú oznámené na internetovej adrese (/yhgm.saglik.gov.tr).

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar