TCDD najme 75 prevádzkových pracovníkov na stanici

TCDD najme 75 prevádzkových pracovníkov na stanici
TCDD najme 75 prevádzkových pracovníkov na stanici
predplatiť  


Z generálneho riaditeľstva TCDD Enterprise

OZNÁMENIE O NÁKUPE PRACOVNÍKA STANICE

75 Staničných prevádzkových pracovníkov bude prijatých ako pracovníci na dobu neurčitú na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v Istanbulských provinčných hraniciach Generálneho riaditeľstva Správy štátnych železníc Tureckej republiky.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Náš dopyt po pracovnej sile 11.01.2022-17.01.2022 Bude uverejnený v İŞKUR medzi

1- Pracovníci, ktorí sa majú prijať, budú zamestnaní v našich pracoviskách riaditeľstva stanice / prednostu stanice, ktoré sa nachádzajú v rámci provinčných hraníc Istanbulu.

2-Mužskí kandidáti sa budú môcť uchádzať o ohlásený dopyt po pracovnej sile.

3-Kandidáti nesmú ku dňu oznámenia dosiahnuť vek 36 rokov.

4 Prihlásiť sa budú môcť uchádzači, ktorí ukončili pridružený študijný program uvedený v našej žiadosti o zamestnanie.

5- reklama pracovná sila Dokumenty kandidátov v konečnom zozname zaslané İŞKUR po prihlásení sa na našu žiadosť; Webová stránka TCDD pod oddelením ľudských zdrojov Generálneho riaditeľstva TCDD Enterprise (tcdd.gov.tr) budú prijaté kontrolou s nasledujúcimi dokumentmi medzi dátumami, ktoré budú oznámené v sekcii oznámení.

O uchádzačoch, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v oznámení, bude vyhotovená správa a İŞKUR bude informovaný, že ich prihláška nebola prijatá.

Požadované dokumenty;

- pri doručení sa preukáže originál občianskeho preukazu,

- dokument z registra trestov s identifikačným číslom Tureckej republiky (od prokurátora alebo s heslom elektronickej verejnej správy)turkiye.gov.t jeadresa) budú prijaté. Tí, ktorí majú záznam v registri trestov, vynesú súdne rozhodnutia o rozhodnutiach v registri trestov.

-Kópia dokladu o vzdelaní (Pole / pobočka bude uvedená v dokumente o vzdelaní.)

- Osvedčenie o vojenskom stave (v dokumente, ktorý prinesú prepustenie, odklad, poplatok alebo oslobodenie od dane bude uvedené.)

-S heslom elektronickej verejnej správy http://www.turkiye.gov.trprevzaté z Miesto pobytu (bydlisko) a iný doklad o adrese 

-S heslom elektronickej verejnej správyturkiye.gov.t jeak sú dostupné z bude Registrácia a vyhlásenie o službe DataMatrix SGK,

- Dokument o výsledku KPSS (dátum výpisu 26.11.2020),

– webová stránka TCDD (tcdd.gov.tr) zverejnené v sekcii oznamy Informačný formulár žiadosti o prácu Bude doručený ako vyplnený a podpísaný modrým guľôčkovým perom.

6-Všetky oznámenia týkajúce sa dopytu po pracovnej sile (požadované podmienky, dátum/miesto doručenia dokumentu, dátum/miesto ústnej skúšky, výsledok ústnej skúšky) Webová stránka TCDD (tcdd.gov.tr) bude uverejnená v sekcii oznámení.

7- Pri ústnej skúške kandidátov členmi skúšobnej komisie; Sebadôvera je 10 bodov, písomná komunikácia je 10 bodov, verbálna komunikácia je 10 bodov, schopnosti pozorovania-stres-riešenie problémov sú 20 bodov z 50 bodov v oblasti zručností,

Odborný termín týkajúci sa školy, ktorú vyštudovali, bude hodnotený spolu nad 1 bodov, 10 otázka nad 1 bodov, 10 otázka nad 2 bodov, 15 otázky z technických predmetov nad 50 bodov a 100 bodov z odbornej oblasti.

Výsledkom hodnotenia je 50 % priemeru bodov udelených členmi skúšobnej komisie a 50 % skóre KPSS a určuje sa skóre úspešnosti a poradie.

Počnúc kandidátom s najvyšším skóre úspešnosti sa určí počet pôvodných a rovnaký počet náhradných kandidátov ako počet požadovaných pracovníkov.

8- Medzi kandidátmi, ktorí budú na základe ústnej skúšky zamestnaní ako prevádzkový pracovník stanice;

-Bude vyžiadaná správa preukazujúca, že test na drogy a stimulanty odobratý z laboratória/nemocnice autorizovanej ministerstvom zdravotníctva je „negatívny“.

- z ktorejkoľvek z plnohodnotných štátnych nemocníc alebo oficiálnych univerzitných nemocníc,Práce na veľmi nebezpečných a nebezpečných prácach v rámci zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 6331Podpisy 8 lekárov s rozhodnutím (8 pobočiek; oftalmológia, otorinolaryngológia, interná medicína, neurológia, všeobecná chirurgia, psychiatria, kardiológia, ortopédia a traumatológia) Bude vyžiadaná správa Health Board.

Záležitosti, ktoré majú byť zahrnuté do správy Health Board;

  • Sily zraku sú špecifikované samostatne pre pravé a ľavé oko,
  • Bol vykonaný test kontroly farby (Ishihara),
  • Malo by sa vykonať vyšetrenie sluchu (Pri audiometrickom vyšetrení by čistý priemer tónu 500, 1000 2000, 0 40 frekvencií mal byť XNUMX - XNUMX dB.) A malo by to byť uvedené v grafe audiometrie.

Tí, ktorí nebudú mať požadované výsledky hodnotenia pri vyšetreniach zraku/sluchu a tí, ktorí majú farbosleposť, nebudú zamestnaní.

9-Ak Pracovníci prevádzky stanice, ktorí budú uvedení do prevádzky, budú pracovať v súlade so Zákonníkom práce č. 4857.

10-Skúšobná doba nastupujúcich pracovníkov obsluhy stanice je 4 mesiace a tým, ktorí v skúšobnej dobe neuspejú, bude ukončená pracovná zmluva.

11-Ak štartovanie Pracovníci prevádzky stanice budú pracovať minimálne 5 rokov na pracovisku, ktoré začali, a počas tohto obdobia nebudú môcť požiadať o preloženie.

12- Ak štartovanie Pracovníci prevádzky stanice budú môcť pracovať vo dne iv noci v 24-hodinovom režime na zmeny.

13- Prijatý ako prevádzkový pracovník stanice tí, ktorých pracovná zmluva bola ukončená v súlade s druhým odsekom článku 7 Zákonníka práce č. 4857 do 25 rokov, a tí, ktorí odišli výpoveďou; ich vzdelanie, kurz, prax a pod. ½ sumy bude vrátená ako kompenzácia vypočítaním nákladov na vzdelávací program so mzdou, ktorú dostávajú počas vzdelávacieho programu.

 

NÁBOR PRACOVNÍKOV PREVÁDZKY STANICE
REGION PROVINCIA, KU KTOREJ JE PRACOVISKO PRIPOJENÉ PRACOVISKO POČET PRACOVNÍKOV, KTORÍ SA MAJÚ PRIJÍMAŤ Požadované pridružené študijné programy
ZÓNA 1 ISTANBUL Stanica / Prednosta stanice - Riaditeľstvo stanice na našich pracoviskách v Istanbule 75 Elektrický
Elektrotechnika
Údržba a opravy elektrických strojov
Elektrotechnika, stroje, opravy a údržba
Priemyselná elektrina
Elektronické technológie
Námorná elektronika
Elektrotechnika a elektronika
Elektrická a elektronika
Elektrotechnický a elektronický technik
Elektronika
Elektronický vysoký technik
Priemyselná elektronika
Technik priemyselnej elektroniky
Technológia priemyselnej elektroniky
Lodná elektronika
Elektrické a elektronické technológie železničných systémov
Makine
Technológia strojárskych systémov železničných systémov
Počítačové programovanie
Počítačová technológia
Počítačový operátor

Buďte prvý komentár

Yorumlar