Predsedníctvo Rady pre kapitálové trhy prijme 29 zamestnancov

Rada pre kapitálové trhy
Rada pre kapitálové trhy
predplatiť  


V Rade pre kapitálové trhy sa uskutoční prijímacia skúška na výber dostatočného počtu kandidátov s ohľadom na ich úspešnosť pre 17 úradníkov v triede Služby všeobecnej správy, 2 technikov v triede Technické služby a 2 Kuchári a 8 chyžných v triede Pomocné služby.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

PODMIENKY SKÚŠKY

1) Na splnenie všeobecných podmienok uvedených v § 657 písm. A) zákona o štátnych zamestnancoch č. 48,

2) Od 01. januára 2022 mať menej ako 35 rokov pre dôstojníkov a technikov a 30 rokov pre kuchárov a zamestnancov,

3) nemať stav, ktorý mu bráni v sústavnom vykonávaní jeho povinností týkajúcich sa zdravia,

4) Neuvádzať nepravdivé informácie a doklady z dôvodu vstupných konaní, nevydávať vyhlásenia,

5) Nemať povinnosť povinnej služby voči inej organizácii alebo súhlasiť s úhradou dlhu súvisiaceho s týmto záväzkom.

6) Zúčastniť sa výberovej skúšky verejného personálu, ktorú organizuje ÖSYM v roku 2020 na pozície skupiny B a je stále platná, a spĺňať podmienky uvedené v zozname nižšie.

DÁTUM A MIESTO SKÚŠKY VSTUPU

Prijímacia skúška sa bude konať ako ústna skúška. Miesto a termíny skúšky budú oznámené na oficiálnej webovej stránke predstavenstva (spk.gov.tr) alebo v prípade potreby prostredníctvom ktorejkoľvek z kontaktných adries príslušných osôb. Kandidáti nebudú informovaní samostatne.

PRIHLÁŠKA

Prihlášky na skúšku sa budú podávať online medzi 17.01.2022 a 01.02.2022 vyplnením „Prihlášky“, ku ktorej sa dostanete z oficiálnej webovej stránky našej rady (spk.gov.tr).

Uchádzači sa môžu prihlásiť len na jednu skúšku a všetky prihlášky uchádzačov, ktorí sa prihlásia na viacero skúšok, budú považované za neplatné.

Buďte prvý komentár

Yorumlar