Ministerstvo vnútra zamestnáva 22 zmluvných zamestnancov

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra 30 združení na nábor pomocných audítorov

Článok 31 „Nariadenia o zásadách a postupoch týkajúcich sa zamestnávania zmluvných pracovníkov v oblasti informačných technológií vo veľkých jednotkách verejného spracovania informácií verejných inštitúcií a organizácií“ uverejnený v úradnom vestníku zo dňa 12/2008/27097 s číslom 8, ktorý bude zamestnaný v rámci generálne riaditeľstvo ministerstva vnútra pre informačné technológie. Podľa toho bude prijatých 22 (dvadsaťdva) zmluvných zamestnancov informatiky podľa poradia úspešnosti písomných a ústnych skúšok, ktoré bude konať Generálne riaditeľstvo pre informačné technológie ministerstva vnútra.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

a) splniť podmienky uvedené v článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48,

b) absolvovať štvorročné odbory počítačového, softvérového, elektrotechnického, elektrotechnického, elektrotechnického a priemyselného inžinierstva fakúlt alebo vysokých škôl, ktorých rovnocennosť bola prijatá Radou pre vysokoškolské vzdelávanie,

c) S výnimkou tých, ktoré sú uvedené v písmene b), z inžinierskych odborov fakúlt, ktoré poskytujú štvorročné vzdelávanie, z odborov prírodovednej literatúry, vzdelávania a pedagogických vied, odborov, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti počítačov a technológie, a z odborov oddelenia štatistiky, matematiky a fyziky alebo z internátu, ktorého rovnocennosť prijala Rada pre vysoké školy. Vyštudovať vysoké školy iné ako (môže sa uchádzať o pozície, ktoré budú vyplácané 2 -násobkom mesačného stropu hrubej zmluvnej mzdy)

ç) mať najmenej tri (3) roky odbornej praxe v oblasti softvéru, návrhu a vývoja softvéru a riadenia tohto procesu alebo v inštalácii a správe rozsiahlych sieťových systémov, najmenej tri (5) roky pre tých, ktorí neprekročia dvojnásobok mzdového stropu a najmenej päť (657) rokov pre ostatných, (Pri určovaní odbornej praxe sa uvádza, že ako personál IT je trvalo predmetom zákona č. 4 alebo informatik v postavení pracovníka platením poistného inštitúciám sociálneho zabezpečenia v súkromnom sektore, pričom zmluvné služby podliehajú pododseku B) 399. článku rovnakého zákona alebo zákonného dekrétu č. XNUMX.) sa berú do úvahy zdokumentované doby služby účet),

d) zdokumentovať, že ovládajú aspoň dva súčasné programovacie jazyky za predpokladu, že majú znalosti o hardvéri počítačových periférií a zavedenej správe a zabezpečení siete,

e) Ak aktívny kandidát nedosiahol vek vojenskej služby alebo dosiahol vek vojenskej služby, slúžil aktívnej vojenskej službe alebo je oslobodený alebo odložený alebo preložený do rezervnej triedy.

f) Kódy titulov v rozpise služieb čiarových kódov SSI a/alebo doklad o zamestnaní získaný od inštitúcie s uvedením doby titulu sa budú brať ako základ pri určovaní názvu a trvania práce uvedených v časti osobitné podmienky.

ŽIADOSŤ A HISTÓRIA

1- Kandidáti; Ministerstvo vnútra – Kariérna brána verejného náboru a Kariérna brána o e-Governmente sa budú konať na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​​​od 01. do 07.02.2022. XNUMX. XNUMX. Keďže prihlášky budú prijímané elektronicky, prihlášky zaslané poštou alebo osobne nebudú akceptované.

2- Keďže prihlášky sa budú podávať s heslom pre e-Government, je povinnosťou kandidátov mať účet (www.turkiye.gov.tr). Aby mohli kandidáti používať uvedený účet, musia získať heslo pre e-Government. Obálku s heslom pre elektronickú verejnú správu môžu záujemcovia získať na ústredných riaditeľstvách PTT po predložení občianskeho preukazu s identifikačným číslom TR pri osobnej žiadosti.

3. Dokumenty požadované počas žiadosti;

a) životopis,
b) Vyhlásenie o službe SGK (dokument s čiarovým kódom zo stránky e-Government SSI Registrácia a Vyhlásenie o službách),
c) Ide o dokumenty, ktoré uvádzajú odborné pracovné obdobia uvedené v článku (ç) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMIENKY (KVALIFIKÁCIE). Vzhľadom na toto; Kódy titulov v rozpise služieb čiarových kódov SSI a/alebo doklad o zamestnaní získaný od inštitúcie s uvedením doby titulu sa budú brať ako základ pri určovaní názvu a trvania práce uvedených v časti všeobecné a osobitné podmienky.
ç) doklad preukazujúci, že ovláda aspoň dva aktuálne programovacie jazyky uvedené v bode d) nadpisu VŠEOBECNÉ PODMIENKY (KVALIFIKÁCIE),
d) Certifikáty požadované v OSOBITNÝCH PODMIENKACH pre každú pozíciu a dokumenty preukazujúce prax alebo prax. (Certifikáty je potrebné získať skúškou.)

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar