Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva prijme 74 stálych pracovníkov so zdravotným postihnutím a bývalých odsúdených

Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva 102 Nábor zmluvných zamestnancov
Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva 102 Nábor zmluvných zamestnancov

44 zdravotne postihnutých a 30 bývalých odsúdených zamestnať v pokrajinskej organizácii nášho generálneho riaditeľstva v súlade s Nariadením o postupoch a zásadách, ktoré sa majú uplatňovať pri nábore pracovníkov do verejných inštitúcií a organizácií a Nariadením o postupoch a zásadách Uplatnenie ako pracovník na nábor bývalých odsúdených alebo zranených osôb, ktoré nie sú zdravotne postihnuté v boji proti terorizmu, do verejných inštitúcií a organizácií. V statuse TMY bude prijatých celkovo 74 stálych pracovníkov.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Všeobecné a špeciálne podmienky a ďalšie informácie, ktoré treba od kandidátov hľadať, budú špecifikované v pracovných inzerátoch İŞKUR. Tieto oznámenia budú zverejnené na İŞKUR medzi 24.01.2022 - 28.01.2022. Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo vyhlásení, sa počas obdobia vyhlásenia prihlásia prostredníctvom İŞKUR.

Na ústnu a praktickú skúšku budú pozvaní uchádzači 4 (štyri) násobok počtu pozícií, ktoré budú uvedené v oznámení o zamestnaní. Títo kandidáti budú určení podľa výsledku žrebovania za účasti notára. Miesto a dátum žrebovania budú uvedené v pracovnej ponuke İŞKUR a budú oznámené aj na webovej stránke príslušného Krajského riaditeľstva lesného hospodárstva. V tejto súvislosti nebude na adresy uchádzačov zasielané žiadne písomné oznámenie. Skúšobná doba všetkých oznamovaných pozícií je dva mesiace v súlade so Zákonníkom práce č. 4857.

Všetky informácie týkajúce sa výberového konania, dokumentov, ktoré je potrebné od uchádzačov požadovať, notárskeho žrebu a miesta a termínu ústnych a praktických skúšok pre kandidátov so zdravotným postihnutím, ako aj ústnych a praktických skúšok pre bývalých odsúdených budú zverejnené. na webovej stránke krajských riaditeľstiev. Prihlášky uchádzačov, o ktorých sa neskôr zistí, že nespĺňajú podmienky dopytu, môže administratíva ukončiť v každej fáze procesu vyhlasovania, žrebovania, skúšok a prideľovania.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar