Ministerstvo vnútra zamestnáva 124 zmluvných zamestnancov

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
predplatiť  


Ministerstvo vnútra prijme 124 zmluvných zamestnancov. Uzávierka prihlášok je 2. decembra 2021

Z ministerstva vnútra:

OZNÁMENIE PRIJÍMACIEHO (ÚSTNEHO) SKÚŠKY TÝKAJÚCE SA NÁKUPU 4/B ZMLUVNÉHO PERSONÁLU NA PRÁCU V ÚSTREDNEJ A POKRAJSKEJ ORGANIZÁCII.

V rámci Zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvného personálu a ich príloh a dodatkov, ktoré nadobudli účinnosť rozhodnutím Rady ministrov zo dňa 657 a číslom 4/06, podľa odseku (B) článku 06 zákona o štátnych zamestnancoch č. 1978; Na celkovo 7 voľných pracovných miest, ktorých počet a názov sú uvedené v nižšie uvedených tabuľkách č. Príloha-15754 a Príloha-1, sa prijme zmluvný personál, ktorý bude zamestnaný pod vedením ústrednej a krajinskej organizácie nášho ministerstva, s prijímacou (ústnou) skúškou, ktorá sa bude konať v Ankare od 2. do 124. decembra 22.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

najíma sa personál zmluvného ministerstva vnútra

najíma sa personál zmluvného ministerstva vnútra

najíma sa personál zmluvného ministerstva vnútra

POŽIADAVKY NA PRIHLÁŠKU NA SKÚŠKU VŠEOBECNÉ

1- mať kvalifikáciu špecifikovanú v pododseku (A) zmeneného a doplneného článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48,

a) byť občanom Tureckej republiky,

b) nebyť zbavený verejných práv,

(c) aj keď už uplynuli lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; trestné činy proti bezpečnosti štátu, a to aj pri omilostení alebo odňatí slobody na jeden rok a viac za úmyselne spáchaný trestný čin, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, sprenevera, sprenevera, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, porušovanie dôverčivosť, podvodník Nebyť odsúdený za úpadok, falšovanie ponúk, falšovanie plnenia, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo prevádzačstvo,

d) pokiaľ ide o vojenskú službu pre mužských kandidátov; nenastúpiť na vojenskú službu, nedovŕšiť branný vek alebo vykonať vojenskú činnú službu, ak dovŕšil vek brannej povinnosti, alebo byť odložený alebo preradený do záložnej triedy,

(d) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 53, netrpieť duševnou chorobou, ktorá mu môže brániť v nepretržitom výkone jeho povinností,

2. Nedovŕšenie 35 rokov k prvému dňu januára roku, v ktorom sa koná ústna skúška (narodení po 01),

Železničný priemysel Armin sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar