Zabezpečenie hraníc je zverené kamerám ASELSAN

Zabezpečenie hraníc je zverené kamerám ASELSAN
Zabezpečenie hraníc je zverené kamerám ASELSAN
predplatiť  


Slávnostne bolo odovzdaných 100 elektrooptických senzorových systémov Dragoneye dodaných spoločnosťou ASELSAN v rámci zmluvy o dodávke na zvýšenie kapacity hraničného dozoru na juhovýchodnej hranici. Systémy budú využívať pohraničné jednotky v provinciách Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin a Şırnak.

Veliteľstvo pozemných síl dalo do používania 100 elektro-optických senzorových systémov Dragoneye, obstaraných od ASELSAN s cieľom zabrániť nelegálnym pohybom migrantov na juhovýchodnej hranici Turecka. V areáli spoločnosti Akyurt sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie dodávok v rámci Dodávateľskej zmluvy na zvýšenie kapacity hraničného dozoru na juhovýchodnej hranici realizovanej s prispením Európskej únie.

ASELSAN predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Prof. DR. Haluk Görgün vo svojom prejave na slávnostnom ceremoniáli povedal, že ASELSAN, ktorý bol založený na výrobu rádiových systémov, sa za 46 rokov stal technologickou základňou, ktorá môže exportovať do 73 krajín s pokročilými elektronickými produktmi.

Görgün poukázal na to, že od svojho založenia vyrába domáce a národné riešenia zložitých problémov, a uviedol, že tieto sú ponúkané na použitie spriateleným a spojeneckým krajinám, ako aj Turecku.

Görgün spomenul, že systém Dragoneye je jedným z produktov v širokej škále elektrooptických produktov spoločnosti ASELSAN, a uviedol, že používateľom ponúkajú sériu riešení, ktoré fungujú vo veľmi odlišných podmienkach a na rôznych platformách.

Görgün uviedol, že do dnešného dňa dodali viac ako 700 systémov Dragoneye v krajine a v zahraničí, a poznamenal, že produkty dodané na slávnosti budú používať pozemné sily v pohraničných jednotkách.

Celkovo bude dodaných 284 kamier

Zástupca riaditeľa centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky Barbaros Murat Köse uviedol, že projekt bol podporený v rámci dohody o financovaní z roku 2016 podpísanej s Európskou komisiou. S upozornením, že na projekt bola podpísaná zmluva v hodnote 28 miliónov eur, ktorej príjemcom je Generálne riaditeľstvo pokrajinskej správy a Veliteľstvo pozemných síl, Köse uviedol, že v tomto rozsahu bude dodaných 284 termokamier pohraničným útvarom na r. sýrska hranica.

Köse uviedol, že v ďalšom projekte s rozpočtom približne 2019 miliónov eur, podpísanom v roku 109 a realizovanom so spoločnosťou ASELSAN, pokračuje obstarávanie a stavebné činnosti hraničných strážnych veží na 352 bodoch na východnej a západnej hranici a práce boli ukončené do r. vo veľkej miere. Köse uviedol, že tieto projekty významne prispeli k procesu plného členstva Turecka v Európskej únii.

Vedúci delegácie EÚ v Turecku veľvyslanec Nikolaus Meyer-Landrut poďakoval Turecku za prijatie Sýrčanov. Meyer-Landrut vysvetlil, že podporujú krajiny, ktoré prijímajú sýrskych utečencov, a uviedol, že nebudú žiadne problémy, pokiaľ bude proces prebiehať v rámci „legálneho a regulárneho prisťahovalectva“.

Námestník ministra vnútra Mehmet Ersoy zdôraznil, že Turecko v otázkach súvisiacich s migráciou, ktoré vznikajú v dôsledku nestability, koná zodpovedne ľudsky. Ersoy vysvetlil, že pohraničné jednotky sú podporované fyzickými a technologickými systémami na ochranu hraníc: "Naše jednotky vnútornej bezpečnosti a ozbrojené sily vynakladajú maximálne úsilie so svojimi znalosťami, skúsenosťami, technológiou, schopnosťami a skúsenosťami v tomto zmysle." použil frázy.

„Ostré oko“ ASELSAN

V rámci projektu, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR a Veliteľstvo pozemných síl, bola vyhlásená medzinárodná súťaž. kazanASELSAN a centrálna finančná a zmluvná jednotka ministerstva financií a financií podpísali 12. októbra 2020 zmluvu o dodávke na zvýšenie kapacity hraničného dozoru na juhovýchodnej hranici.

85 percent zmluvného rozpočtu financovala Európska únia a zvyšných 15 percent štátny rozpočet. Veľký počet elektrooptických senzorových systémov Dragoneye bude dodaný v rámci kontraktu koordinovaného MV SR Generálnym riaditeľstvom pokrajinskej správy. Konečným užívateľom systémov bude veliteľstvo pozemných síl. Dodávané systémy; Využiť ho budú pohraničné jednotky v provinciách Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin a Şırnak.

Systém elektro-optických senzorov Dragoneye; Ponúka možnosti prieskumu a sledovania vo dne iv noci a za nepriaznivých poveternostných podmienok a pôsobí ako moderný a integrovaný elektrooptický senzorový systém, ktorý je odolný voči vojenským podmienkam.

Systém umožňuje detekciu cieľov na veľké vzdialenosti v prieskumných a pozorovacích misiách vďaka svojej termálnej a farebnej kamere pre denné videnie, ktorá obsahuje vysokovýkonné senzory a algoritmy spracovania obrazu. Okrem toho sú informácie o súradniciach detekovaných cieľov používateľovi prezentované s vysokou presnosťou, a to vďaka laserovému meraču vzdialenosti, laserovému zameriavaču cieľa, GPS a digitálnemu magnetickému kompasu integrovanému v systéme. Vďaka riadiacej jednotke operátora a motorizovanej navádzacej jednotke, ktorá sa skladá z počítača s dotykovou obrazovkou a multifunkčného ovládacieho ramena, dokáže systém rozpoznať pohybujúce sa ciele na veľké vzdialenosti, vydať zvukové varovanie a sledovať ciele na požiadanie.

Buďte prvý komentár

Yorumlar