Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb prijme 15 zmluvných IT pracovníkov

Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb
Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb
predplatiť  


Zamestnávať sa v Ústrednej organizácii Ministerstva pre rodinu a sociálne služby, „Princípy a princípy týkajúce sa zamestnávania zmluvného IT personálu vo veľkých jednotkách na spracovanie informácií verejných inštitúcií a organizácií“ uverejnené v úradnom vestníku zo dňa 375 a s číslom 6 na základe dodatočného článku 31.12.2008 zákonnej vyhlášky č. 27097. V súlade s článkom 8 druhým odsekom nariadenia o postupoch bude prijatých 15 (pätnásť) zmluvných IT pracovníkov.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA APLIKÁCIU

a) Splniť všeobecné podmienky uvedené v článku 657 zákona č.

b) absolvovať štvorročné odbory počítačového, softvérového, elektrotechnického, elektrotechnického, elektrotechnického a priemyselného inžinierstva fakúlt alebo vysokých škôl, ktorých rovnocennosť bola prijatá Radou pre vysokoškolské vzdelávanie,

c) okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene b), z inžinierskych katedier fakúlt, ktoré poskytujú štvorročné vzdelávanie, katedier náučnej literatúry, pedagogiky a pedagogiky, katedier, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti počítačov a techniky a katedier štatistiky, matematicko-fyzikálne odbory, alebo z internátu, ktorého rovnocennosť uznala Rada vysokých škôl Absolventi vysokých škôl iných ako uvedených v tejto časti môžu požiadať o 2-násobok mesačného hrubého zmluvného mzdového stropu.

d) najmenej 3 (tri) roky na softvér, návrh a vývoj softvéru, riadenie tohto procesu alebo inštaláciu a správu rozsiahlych sieťových systémov, najmenej 5 (tri) roky pre tých, ktorí neprekročia dvojnásobok mzdového stropu, najmenej 4 (päť) rokov pre tých, ktorí neprekročia trojnásobok mzdového stropu. minimálne 8 (osem) rokov odbornej praxe pre tých, ktorí nepresiahnu 657 (štyri) násobok, (pri určovaní odbornej praxe; ako IT personál, stály personál podľa zákona č. 4 alebo podľa pododseku (B) článku 399 toho istého zákona a zákonnej vyhlášky č. zohľadňujú sa bezpečnostné inštitúcie v zmluvných službách a v súkromnom sektore),

e) Dokladať, že ovláda najmenej dva súčasné programovacie jazyky, ak majú znalosti o hardvéri počítačových periférií a zavedenej správe a zabezpečení siete.

f) U kandidátov mužského pohlavia, ak nedovŕšil vek výkonu vojenskej činnej služby, alebo ak dovŕšil vek vojenskej služby, absolvovať riadnu vojenskú službu alebo byť oslobodený alebo odložený alebo preradený do náhradnej triedy.

FORMULÁR ŽIADOSTI, MIESTO A DÁTUM

Prihlášky budú prijímané digitálne medzi 19.11.2021 – 06.12.2021 do 18:00. Uchádzači, ktorí chcú absolvovať skúšku, sa môžu prihlásiť cez e-government (Ministerstvo rodiny a sociálnych služieb / Career Gate) a Career Gate na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Žiadosti podané poštou alebo iným spôsobom nebudú akceptované.

Za správne, úplné a v súlade s otázkami uvedenými v oznámení bude zodpovedný uchádzač sám.

Železničný priemysel Armin sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar