Univerzita výtvarného umenia Mimar Sinan prijme do zamestnania 30 stálych pracovníkov

Univerzita výtvarného umenia Mimar Sinan bude neustále prijímať zamestnancov
Univerzita výtvarného umenia Mimar Sinan bude neustále prijímať zamestnancov

V centrálnych organizačných útvaroch Univerzity výtvarných umení Mimar Sinan bude „stály pracovník“ prijatý prostredníctvom tureckej agentúry pre zamestnanosť (İŞ-KUR) v rámci ustanovení pracovného zákona č.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Typ služby, ktorá sa má spustiť Počet zamestnancov, ktorí sa majú prijať rod Osobitné podmienky
Bezpečnostná stráž 18 na tom nezáleží 1-Byť aspoň maturantom alebo ekvivalentom, mať bakalársky titul najviac.
2- Byť mladší ako 40 rokov.
3- Úspešne absolvovať základné školenie o súkromnej bezpečnosti uvedené v článku 5188 zákona o súkromných bezpečnostných službách č. 14 a mať od guvernérov udelený občiansky preukaz príslušníka súkromnej bezpečnosti (ozbrojený alebo neozbrojený).
4- Nemať prekážku v práci na turnusovom systéme vo vnútri aj vonku vo všetkých areáloch univerzity. (Predpokladá sa, že kandidáti prijali zmenový a rotačný pracovný poriadok na všetkých pracoviskách univerzity).
5- Minimálne 170 cm pre mužských kandidátov, pre kandidátky
byť najmenej 160 cm vysoký.
Upratovací personál 11 na tom nezáleží 1- Byť aspoň absolventom základnej školy a nanajvýš diplomantom.
2- Byť mladší ako 40 rokov.
3- Nemajú zdravotný problém, ktorý by im bránil vykonávať upratovacie povinnosti.
4- Prijať, že môžu byť zamestnaní vo všetkých kampusoch univerzity.
Servis a opravy (tesárske práce) 1 človeče 1-Byť aspoň absolventom strednej školy alebo ekvivalentom, byť maximálne bakalárskym diplomom.
2- Byť mladší ako 40 rokov.
3- Mať osvedčenie o ukončení štúdia alebo MEB Schválené osvedčenie o absolvovaní odboru Nábytok a interiérový dizajn odborných stredných škôl pre príslušné povolanie, na ktoré sa bude podávať žiadosť, alebo osvedčenie majstra alebo majstra tovaru patriaceho do odboru.
4- Nemať žiadne zdravotné problémy vo všetkých jednotkách našej univerzity pri výkone svojich povinností doma i vonku.
5- Dodržiavanie pracovného poriadku na zmeny v prípade potreby
ukázať.
TOTAL 30

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, môžu svoje prihlášky podať na okresné riaditeľstvo Beyoğlu İş-Kur osobne resp. http://www.iskur.gov.tr Potrebujú urobiť.
A- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
1. byť občanom Turecka bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona č. 2527 o slobode povolania a umení cudzincov tureckej šľachty a zamestnaní na verejných, súkromných inštitúciách alebo pracoviskách,
2. Aby ste dosiahli vek 18 rokov,
3. Aj v prípade udelenia milosti trestné činy proti bezpečnosti štátu, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, trestné činy proti národnej obrane, trestné činy proti štátnemu tajomstvu a špionáži, sprenevera, vydieranie, úplatky, krádeže, podvody, falšovanie, porušenie dôvery, podvodný bankrot Nesmie byť odsúdený za zmanipulovanie tendra, zmanipulovanie výkonnosti predstavenia, pranie špinavých peňazí z dôvodu trestného činu alebo pašovania,
B- VYSVETLENIA
1. nepoberať starobný, starobný alebo invalidný dôchodok od žiadnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia,
2. nesúvisieť s vojenskou službou,
3. nebyť zbavený využívania verejných práv,
4. Každý uchádzač sa bude môcť uchádzať iba o jeden z príslušných pracovných miest.
5. Nesmie byť prepustený z funkcie alebo z povolania v súlade s príslušnými disciplinárnymi predpismi verejných inštitúcií a organizácií.
6. Vylosujte výsledky a akékoľvek ďalšie oznámenia http://www.msgsu.edu.tr bude oznámené na internete.
7. Kandidátom, ktorí sa zúčastnia lotérie, a kandidátom umiestneným v dôsledku lotérie nebude doručené žiadne písomné oznámenie. Tento inzerát nahradí upozornenie.
C- METÓDA APLIKÁCIE, MIESTO A DÁTUM
1. Žiadosti sa budú podávať online prostredníctvom webovej stránky Tureckej agentúry pre zamestnanosť (İŞKUR) počas (07.09.2021) dní od 5.
2. Okrem online aplikácií nebudú akceptované prihlášky podané osobne, poštou alebo e-mailom.
3. Požiadavky na kádre a pozície budú splnené na úrovni provincie Istanbul a prihlášky tých, ktorí majú bydlisko v Istanbule, budú zohľadnené k dátumu oznámenia.

Armin

sohbet

    Buďte prvý komentár

    Yorumlar