Ministerstvo obchodu prijme 16 zmluvných IT pracovníkov

Ministerstvo obchodu
Ministerstvo obchodu

Článok 31 „Nariadenia o zásadách a postupoch týkajúcich sa zamestnávania zmluvných pracovníkov v oblasti informačných technológií vo veľkých jednotkách verejného spracovania informácií verejných inštitúcií a organizácií“ uverejnený v úradnom vestníku zo dňa 12/2008/27097 s číslom 8, ktorý bude zamestnaný v rámci generálne riaditeľstvo informačných technológií ministerstva obchodu. 16 (šestnásť) zmluvných zamestnancov v oblasti IT bude prijatých na miesto, ktoré sa uskutoční podľa poradia úspešnosti ústnych a praktických skúšok, ktoré uskutoční naše ministerstvo.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

PODMIENKY PRIHLÁŠKY

a) splniť podmienky uvedené v článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48,

b) absolvovať štvorročné odbory počítačového, softvérového, elektrotechnického, elektrotechnického, elektrotechnického a priemyselného inžinierstva fakúlt alebo vysokých škôl, ktorých rovnocennosť bola prijatá Radou pre vysokoškolské vzdelávanie,

c) S výnimkou tých, ktoré sú uvedené v pododseku b), z inžinierskych odborov fakúlt, ktoré poskytujú štvorročné vzdelávanie, z odborov prírodovednej literatúry, vzdelávania a pedagogických vied, z odborov, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti počítačov a technológie a zo štatistiky, odbory matematiky a fyziky alebo z internátov, ktorých rovnocennosť prijala Rada pre vysoké školy. Absolventi vysokých škôl, iných ako uvedených v tejto sekcii, môžu požiadať o 2 -násobok mesačného stropu hrubej zmluvnej mzdy.

ç) Mať najmenej 3 (tri) roky odbornej praxe v oblasti softvéru, návrhu softvéru a vývoja a riadenia tohto procesu alebo v inštalácii a správe rozsiahlych sieťových systémov, najmenej 5 (tri) roky v prípade týchto ktorí neprekročia dvojnásobok mzdového stropu a najmenej 657 (päť) rokov pre ostatných, (Pri určovaní odbornej praxe je doložené, že ako IT pracovník je trvale predmetom zákona č. 4 alebo zmluvných služieb, ktoré podliehajú berú sa do úvahy článok 399 (B) toho istého zákona a vyhláška č.

d) zdokumentovať, že ovládajú aspoň dva súčasné programovacie jazyky za predpokladu, že majú znalosti o hardvéri počítačových periférií a zavedenej správe a zabezpečení siete,

e) Ak aktívny kandidát nedosiahol vek vojenskej služby alebo dosiahol vek vojenskej služby, slúžil aktívnej vojenskej službe alebo je oslobodený alebo odložený alebo preložený do rezervnej triedy.

f) S kvalifikáciou požadovanou službou, úsudkom, reprezentáciou, nasledovaním nových technológií, učením a výskumom, rýchlym učením sa a sebarozvojom, analytickým myslením, sklonom k ​​tímovej práci a vysokým komunikačným schopnostiam, držaním kroku s rušným a stresujúcim pracovným tempom a dokumentovanie (dokumentácia), aby malo dokumentačné schopnosti tým, že sa mu pripisuje dôležitosť.

FORMA APLIKÁCIE; MIESTO A DÁTUM

Prihlášky budú prijaté digitálne medzi 11.10.2021-20.10.2021. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť skúšky, sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej verejnej správy (ministerstvo obchodu / kariérová brána) a kariérnej brány, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Prihlášky zaslané poštou alebo iným spôsobom nebudú akceptované. Uchádzači sa môžu uchádzať iba o jednu pozíciu.

Armin

sohbet

    Buďte prvý komentár

    Yorumlar