Ministerstvo mládeže a športu obstará 350 zmluvných športových expertov a trénerov

Ministerstvo športu mládeže
Ministerstvo športu mládeže

Turecká republika Ministerstvo mládeže a športu Generálne riaditeľstvo pre personál Oznámenie o nábore 2021/b zmluvných športových expertov a trénerov v rámci štátnej príslušnosti na rok 4

V rámci odseku 657 bodu B článku 4 zákona o štátnych zamestnancoch č. 6 a zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvných zamestnancov zo 6. júna 1978 s číslom 7/15754 medzi tými, ktorí spĺňajú požiadavky štátnej príslušnosti na zamestnanie v provinčnej organizácii nášho ministerstva pokrajinské riaditeľstvá mládeže a športu, Podľa počtu pobočiek, skupín a kvót určených v zozname č. 1 a podľa bodového poradia formulára kvalifikačného hodnotenia prílohy 2, 350 úplných- čas bude prijatý „4-B zmluvní športoví špecialisti a tréneri“.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU 

PODMIENKY PRIHLÁŠKY

Všeobecné podmienky

 1.  Pri splnení podmienok uvedených v článkoch 657, 48, 4 a 5 článku 6 prvého odseku prvého odseku (A) zákona o štátnych zamestnancoch č. 7,
 2. Po dovŕšení veku 18 rokov k poslednému dňu dátumu podania žiadosti,
 3. Od posledného dňa podania žiadosti nesmie byť starší ako 60 rokov, 4. nesmie poberať dôchodok od inštitúcie sociálneho zabezpečenia (okrem vdovského a sirotského dôchodku)
 4. Žiadne zdravotné postihnutie pracovať na plný úväzok,
 5. Byť na prvých troch miestach ako športovec na olympijských alebo paralympijských alebo deaflympijských hrách a/alebo byť na prvých troch stupňoch ako atlét na majstrovstvách sveta ako športovec v olympijských alebo paralympijských alebo deaflympijských športoch a/alebo byť prvým športovcom v olympijských alebo paralympijských alebo deaflympijských športoch na majstrovstvách Európy, mať tri stupne a/alebo byť národným športovcom najmenej 15 -krát v olympijských, paralympijských alebo deaflympijských športoch a/alebo aktívne pôsobiť ako reprezentačný tréner v medzinárodných súťažiach najmenej 7 -krát za posledných päť rokov v olympijských, paralympijských alebo deaflympijských športoch,
 6. Výsledky archívneho výskumu sú pozitívne,

Osobitné podmienky
Na pozície trénera;
a) Mať trénerský certifikát na úrovni aspoň základného koučingu (druhý stupeň) v pobočke uvedenej v zozname č.

 • Uchádzači musia spĺňať požiadavky platné k poslednému dňu podania žiadosti.
 • Minimálne na úrovni základného koučingu (druhého stupňa) musí byť certifikát kouča vhodný pre pozíciu a odvetvie, na ktoré sa bude žiadosť podávať.
 • Údaje športového informačného systému budú založené na určení informácií kandidátov o trénerstve a národnosti. Kandidáti by si pred podaním žiadosti mali overiť správnosť svojich informácií o koučingu a národnosti a ak zistia chýbajúce alebo nesprávne informácie, mali by sa obrátiť na príslušné federácie a nechať si opraviť informácie prostredníctvom športového informačného systému.

FORMULÁR ŽIADOSTI, MIESTO A ČAS

 1. Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky na prihlášku, môžu svoje prihlášky podať na e-Governmente Ministerstvo mládeže a športu-Kariéra Gate Verejný nábor a Kariéra Gate od 31. augusta (10:00)-13. septembra 2021 (17:00).https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sa uskutoční elektronicky prostredníctvom adresy.
 2. Kandidáti nahrajú dokumenty uvedené v názve III- DOKUMENTY POŽADOVANÉ NA APLIKÁCIU na miesta uvedené v aplikačnom systéme vo formáte „.jpeg alebo .pdf“.
 3. Na žiadosti kandidátov, ktorí sa neprihlásia prostredníctvom adresy Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), nebude prihliadané.
 4. Žiadosti, ktoré nebudú v súlade s princípmi uvedenými v tomto oznámení, poštou alebo osobne, nebudú akceptované.
 5. Po finalizácii prihlášky sa z akýchkoľvek dôvodov v žiadostiach uchádzača nezmenia.
 6. Uchádzači sa budú môcť uchádzať iba o jednu z rôznych pozícií, ktoré spĺňajú požiadavky na prihlášku.
 7. Za správne, úplné a v súlade s otázkami uvedenými v oznámení bude zodpovedný uchádzač sám.
Armin

sohbet

  Buďte prvý komentár

  Yorumlar