Kataster nehnuteľností a kataster zaobstarať 5 pomocných špecialistov

nábor vykoná odborný asistent katastra nehnuteľností a katastra
nábor vykoná odborný asistent katastra nehnuteľností a katastra

5 Zástupcovia katastra a katastra Znalci budú prijatí z absolventov odborov uvedených nižšie so súťažnou skúškou na prácu v Ústrednej organizácii Generálneho riaditeľstva katastra a katastra.


DÁTUM APLIKÁCIE A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Žiadosti podáva 27.11.2020 - 04.12.2020 Generálne riaditeľstvo katastra nehnuteľností a systém podávania katastrov (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) prostredníctvom elektronických médií, ručným doručovaním dokumentov, poštou, e-mailom atď. Žiadosti podané prostriedkami nebudú brané do úvahy. Kandidát počas žiadosti;

1) vysokoškolský diplom alebo osvedčenie o absolvovaní štúdia alebo doklad pre tých, ktorí ukončili vzdelanie v zahraničí, doklad preukazujúci, že príslušná správa akceptovala rovnocennosť diplomov,

2) dokument s výsledkami KPSS,

3) Písomný životopis,

4) Pasová fotografia,

Bude skenovaný a nahraný do systému.

Aj medzi kandidátmi;

1) Písomné vyhlásenie, že nie je prekážka v neustálom plnení jeho povinností týkajúcich sa zdravia,

2) Písomné vyhlásenie o postavení vojenskej služby pre mužských kandidátov,

3) Písomné vyhlásenie v registri trestov.

Bude sa to brať elektronicky počas aplikácie.

Dokumenty a vyhlásenia prijaté elektronicky uchádzač fyzicky predloží, ak o to požiada úrad.

Spomedzi tých, ktorých prihlášky sú akceptované a ktorých mená sú medzi tými, ktorí sa môžu zúčastniť skúšky na výberové konanie, budú skúšky tých, u ktorých sa zistí nepravdivé vyhlásenia, považované za neplatné, ich menovanie nebude vykonané a ak dôjde k ich menovaniu, budú zrušené. Personál v tejto situácii nebude môcť požadovať žiadne práva a bude podané trestné oznámenie na úrad hlavného prokurátora s cieľom uplatniť príslušné ustanovenia tureckého trestného zákonníka.

 DÁTUM FORMY A MIESTO SKÚŠKY

1) Súťažná skúška sa bude konať iba formou ústnej skúšky v Ankare.

2) Z uchádzačov, ktorých prihlášky sú akceptované, bude na ústnu skúšku pozvaný štvornásobok počtu pozícií vyhlásených pre jednotlivé katedry. Podľa poradia na základe skóre KPSS (A) P4 kandidátov bude na ústnu skúšku oprávnených prvých 1 kandidátov z odboru počítačové inžinierstvo a prvých 8 kandidátov z odboru softvérové ​​inžinierstvo. Na skúšku sa dostanú uchádzači s rovnakým skóre ako posledný uchádzač.

3) Zoznam uchádzačov vhodných na vykonanie skúšky, dátum skúšky a miesto konania skúšky sa nachádzajú na webovej stránke nášho generálneho riaditeľstva (http://www.tkgm.gov.tr) bude oznámené. Uchádzači nebudú osobitne informovaní.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar

Súvisiace články a reklamy