Ministerstvo obchodu prijme 60 pomocných obchodných odborníkov

Ministerstvo obchodu
Ministerstvo obchodu

Na prijatie do kádra 8. a 9. stupňa z triedy všeobecných administratívnych služieb na ministerstve obchodu budú prijímacími skúškami prijatí špecialisti na obchod v nasledujúcich oblastiach a počtoch.


Prijímacia skúška bude prebiehať v dvoch fázach, písomná a ústna.

Na písomnú skúšku budú pozvaní uchádzači až s 20-násobným počtom kvót v poradí úspechu podľa typu skóre KPSS uvedeného pre každú sekciu uvedenú nižšie. Na písomnú skúšku budú pozvaní všetci uchádzači, ktorí majú rovnaké skóre ako uchádzač v poslednom rade.

ministerstvo obchodu urobí z odborného asistenta špecialistu

Dátum a metóda prihlášky na skúšku

Prihlášky na skúšky sa podávajú na podnikovej webovej stránke nášho ministerstva (www.ticaret.gov.tr) medzi 18. 12. 2020 - 28. 12. 2020 a na prihlášky, ktoré sa nepodajú elektronicky v lehote uvedenej v oznámení, sa nebude prihliadať. Uchádzači sa budú môcť uchádzať iba o jedno z týchto oddelení.

ii. Dátum a miesto skúšky

Písomná skúška sa bude konať v Ankare 31. januára 2021 a miesto a čas konania skúšky budú uvedené v dokumentoch uchádzačov o prijatie na skúšku. Uchádzači musia byť prítomní na mieste, kde sa zúčastnia skúšky, najmenej jednu hodinu pred časom konania skúšky a musia mať pri sebe platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas).

Ústna skúška sa bude konať v Ankare a dátum a miesto konania ústnej skúšky budú oznámené na podnikovej webovej stránke nášho ministerstva (www.ticaret.gov.tr) spolu s výsledkom písomnej skúšky.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar

Súvisiace články a reklamy