Last Minute: Predĺženie trvania príspevku na krátku prácu

Príspevok na krátku prácu je možné predĺžiť do júna 2021
Príspevok na krátku prácu je možné predĺžiť do júna 2021

V dnes zverejnenom úradnom vestníku je dodatočné rozhodnutie prezidentovho dekrétu z 26.10.2020 s číslom 3134 nasledovné; „Predĺženie doby pracovného času, ČLÁNOK 1- (1) V rámci zásad stanovených v dočasnom článku 25 zákona o poistení v nezamestnanosti z 8. 1999. 4447 a čísle 23 v rámci pravidelných situácií spôsobených vonkajšími účinkami nového koronavírusu (Covid-19) je Na pracoviskách, ktoré požiadali o krátku prácu do 30. 6. 2020 (vrátane tohto dátumu), je doba poskytovania príspevku na krátke práce v súlade so zásadami stanovenými v prezidentskom dekréte č. 2 z 29. 6. 2020, bez toho, aby sa obmedzovala na predĺženie podľa dodatočného článku 2706 uvedeného zákona, a Predĺžila sa o dva mesiace počnúc dvojmesačným obdobím predĺženým prezidentovým dekrétom č. 30 z 8. 2020. 2915. “sohbet

Feza.Net

Buďte prvý komentár

Yorumlar

Súvisiace články a reklamy