Ministerstvo zahraničných vecí prijme 40 štátnych zamestnancov

Profesionálni úradníci sú diplomatickí dôstojníci, ktorí v rámci prezidentského dekrétu č. 1 o prezidentskej organizácii preberajú povinnosti, právomoci a zodpovednosť pri vytváraní a uskutočňovaní tureckej zahraničnej politiky a vykonávajú zastupovacie povinnosti v zahraničí. Podrobné informácie o pracovníkovi v odbore http://www.mfa.gov.tr Je možný prístup z webovej stránky s adresou.


Podľa konečného poradia úspechu pri prijímacej skúške, ktorá sa má otvoriť, je maximálny počet zamestnancov, ktorí môžu byť vymenovaní s titulom kandidát na profesionálneho referenta, 40. Menovanie tých, ktorí zložili prijímaciu skúšku, je možné vykonať pre zamestnancov od 7 do 9 stupňov z triedy všeobecných administratívnych služieb, berúc do úvahy získané platové stupne, ak existujú.

Prijímacia skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná fáza skúšky sa bude konať 21. - 22. novembra 2020 v Ankare.

Prihlasovanie na prijímacie skúšky sa začne v pondelok 26. októbra 2020 a končí v piatok 6. novembra 2020 o 18:00. Žiadosti sa budú podávať elektronicky prostredníctvom brány elektronickej verejnej správy.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

 


sohbet

Feza.Net

Buďte prvý komentár

Yorumlar