Ministerstvo financií a financií prijme 500 štátnych zamestnancov

Ministerstvo financií a financií prijme 500 štátnych zamestnancov
Ministerstvo financií a financií prijme 500 štátnych zamestnancov

Bude prijatý asistent špecialistu na financie a financie, ktorý bude slúžiť v istanbulských servisných jednotkách centrálnej organizácie ministerstva pre uvoľnených 500 zástupcov expertov pre financie a financie v centrálnej organizácii ministerstva financií a financií.

SKÚŠOBNÁ PRIHLÁŠKA


a) Prihlášky na prijímacie skúšky sa podávajú elektronicky na webovej stránke Ministerstva financií a financií (www.hmb.gov.tr) od 09. 11. 2020 do konca pracovnej doby (20 h) 11. 2020. 17.

b) podpísanú kópiu prihlášky uchádzačov, ktorí sú spôsobilí na prijímaciu skúšku; Musí sa doručiť Generálnemu riaditeľstvu pre personál ručne alebo najneskôr pred skúškou. Žiadosti, ktoré neboli doručené včas z dôvodu meškania pošty, sa nespracovávajú.

c) Ak sa to považuje za potrebné, dokumenty, ktoré sa majú požadovať od uchádzačov, sa zahrnú na stránku žiadosti.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


sohbet

Feza.Net

Buďte prvý komentár

Yorumlar

Súvisiace články a reklamy