Ministerstvo energetiky a prírodných zdrojov prijme 10 zmluvných zamestnancov

Aby bolo možné zamestnať sa na plný úväzok v odbore informačných technológií ministerstva energetiky a prírodných zdrojov na základe prílohy 375 zákonného dekrétu č. 6, uverejneného v úradnom vestníku z 31. decembra 12 a čísle 2008, 27097 (desať) Zmluvný personál IT bude prijatý v súlade s druhou vetou 8. článku „Nariadenia o zásadách a postupoch týkajúcich sa zamestnávania zamestnancov zmluvnej informatiky vo veľkých jednotkách IT“.


Pri výbere kandidátov na ústnu skúšku, ktorú uskutoční naše ministerstvo; Skóre P2019 2020 alebo 3 Public Personnel Selection Exam (KPSS) a platná skúška z anglického jazyka (YDS), elektronická skúška z cudzieho jazyka (e-YDS) alebo jej ekvivalent v tomto jazyku (CAE, CPE, TOEFL IBT) , PEARSON PTE Academic atď.) Sa za základ bude brať skóre v cudzom jazyku získané z iných skúšok z cudzieho jazyka.

Výsledky skúšky z cudzieho jazyka sú platné 5 rokov, ak doba platnosti nie je uvedená v dokumente. Uchádzači, ktorí nemajú skóre KPSS alebo nepredložia dokument, sa vypočítajú ako 70 (sedemdesiat) skóre KPSS. Skóre v cudzom jazyku uchádzačov, ktorí nepredložia dokument o skóre v cudzom jazyku, sa bude počítať ako 0 (nula).

Uchádzači si budú môcť vybrať z ohlásených pozícií najviac na 2 (dvoch) rôznych pozíciách, prvá a druhá preferencia. 6.1, počínajúc najväčším počtom bodov za každú pozíciu. Počet uchádzačov uvedený v stĺpci Počet uchádzačov pozvaných na skúšku v tabuľke uvedenej v časti Počet osôb, ktoré sa majú prijať do zamestnania, bude oprávnený zúčastniť sa na skúške. Hodnotenie sa uskutoční predovšetkým medzi tými, ktorí sa o pozíciu uchádzajú podľa svojej prvej voľby. Uchádzači, ktorí sa budú môcť zúčastniť skúšky, sa určia na základe ich skóre a poradia preferencií. Na základe tohto; kandidáti budú najskôr zoradení podľa svojich prvých preferencií. Na skúške sa môžu zúčastniť uchádzači s vyšším skóre, kandidát, ktorý sa nemohol zaradiť do prvej voľby na základe ich skóre podľa druhej voľby, ak neexistuje platná prihláška na vykonanie tejto preferencie alebo prihlášky považované za neplatné alebo počet uchádzačov určených na účasť na skúške nie je k dispozícii Z týchto dôvodov budú zaradené po tých, ktorí sa rozhodli prvýkrát, ak existujú.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TUsohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar