Agentúra pre východný rozvoj Čierneho mora prijme 6 zmluvných zamestnancov

Agentúra pre východný rozvoj Čierneho mora prijme 6 zmluvných zamestnancov
Agentúra pre východný rozvoj Čierneho mora prijme 6 zmluvných zamestnancov

Východná čiernomorská rozvojová agentúra, článok 15 písm. G) a článok 7 prezidentského dekrétu o organizácii ministrov pridružených, pridružených a príbuzných inštitúcií a organizácií a iných inštitúcií a organizácií č. 2018, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku zo dňa 30479. 4. 187 a číslované 200 a v súlade s ustanoveniami nariadenia o personálnom zabezpečení rozvojových agentúr, ktoré bolo pripravené na základe ustanovení štvrtého odseku doplňujúceho článku 27 zákonného dekrétu č. 6 zo dňa 1989/375/28 a uverejnené v Úradnom vestníku z 29. 5. 2019 a pod číslom 30788, , Provincie Gümüşhane, Ordu, Rize a Trabzon), ktorí chcú slúžiť a prispievať k rozvoju a rozvoju, otvorení inováciám, rozvoju a komunikácii, sebavedomí, schopní analytického myslenia, prispôsobenia sa meniacim sa pracovným podmienkam, jednania so službami a vedomia a zodpovednosti za rozvoj, cestovných prekážok 90 (štyria) odborníci, 2 (jeden) právny zástupca a 4 (jeden) interný audítor Prestane to. Centrom agentúry pre východný rozvoj Čierneho mora je Trabzon a oblasťami činnosti agentúry sú Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize a Trabzon. Odborníci, ktorí sú na skúške úspešní, prijmú prácu v jednej z týchto provincií, ktorú Generálny sekretariát agentúry považuje za primeranú. Interní audítori a právni poradcovia budú zamestnaní v provincii Trabzon, kde sa nachádza sídlo agentúry.


Podrobnosti o reklame KLIKNITE TUsohbet


Buďte prvý komentár

Yorumlar