Agentúra pre rozvoj İpekyolu prijme 6 pracovníkov

Agentúra pre rozvoj İpekyolu prijme 6 pracovníkov
Agentúra pre rozvoj İpekyolu prijme 6 pracovníkov

Agentúra pre rozvoj İpekyolu (İKA) pôsobiaca v regióne TRC1 NUTS 2 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) je informovaná o „článku 4 prezidentského dekrétu č. 200 o organizácii pridružených, príbuzných a príbuzných inštitúcií a iných inštitúcií a organizácií“ a V rámci ustanovení „nariadenia o personáli rozvojových agentúr“; ŽELAJÚC SI slúžiť rozvoju regiónu úrovne 1 TRC2 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), dynamického, analytického, schopného tímovej práce, sebavedomého, otvoreného komunikácii, inovatívneho, produktívneho, zameraného na riešenie, prispôsobiteľného meniacim sa pracovným podmienkam a bez akýchkoľvek cestovných prekážok ) interný audítor, budú prijatí 1 (štyria) odborníci a 4 (jeden) pomocný personál.


Centrom Agentúry pre rozvoj İpekyolu je Gaziantep a oblasťou činnosti agentúry sú provincie Gaziantep, Adıyaman a Kilis. U tých, ktorí zložia skúšku, sa predpokladá, že vopred prijali prácu vo všetkých troch provinciách. (Interný audítor bude pracovať v provincii Gaziantep.)

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TUsohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar