10 mýtov o rakovine prsníka

10 mýtov o rakovine prsníka
10 mýtov o rakovine prsníka

Každý rok, asi 2 milióny na svete, je 20-25 tisíc žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka v Turecku konuluyor


U nás sa rakovina prsníka vyskytuje u jednej z každých 22 - 23 žien počas celého života a jedna zo 6 pacientok s rakovinou prsníka má menej ako 40 rokov. Je však známe, že jeden z každých 100 pacientov s rakovinou prsníka sú muži. Všetky tieto údaje ukazujú, že rakovina prsníka sa rýchlo šíri vo svete aj u nás. V takom prípade je zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka každým dňom čoraz dôležitejšie. Profesor Memorial Bahçelievler Hospital Breast Health Center. DR. Fatih Aydoğan upozornil na dôležitosť povedomia o rakovine prsníka a uviedol, že v súvislosti s rakovinou prsníka existuje veľa bežných chýb.

„Osoba, ktorá nemá v rodinnej anamnéze rakovinu prsníka, nemá rakovinu prsníka.“

NEPRAVDA! Mnoho ľudí si myslí, že rakovina prsníka je úplne dedičná. Väčšina pacientov s diagnostikovanou rakovinou prsníka však nemá rodinnú anamnézu. Familiárne alebo geneticky zdedené rakoviny prsníka tvoria iba 15 - 20% všetkých druhov rakoviny prsníka.

„Ak je v prsníku bolesť, určite to nie je rakovina“

NEPRAVDA! Najbežnejším nálezom pri rakovine prsníka je bezbolestná hmota. Bolesť však môže sprevádzať hmotu u 10 - 20% pacientov. Prítomnosť alebo neprítomnosť bolesti nie je kritériom na určenie dôležitosti hmoty. V prípade masy by sa malo rozhodnúť podľa výsledkov klinického vyšetrenia a zobrazovacích testov.

„Ak v prsníku nie je žiadna hmota, nie je ani rakovina“

NEPRAVDA! Rakovina prsníka môže mať aj iné nálezy ako hromadná. Medzi ďalšie nálezy rakoviny prsníka patrí zrútenie kože alebo hrotu prsníka, zhrubnutie kože prsníka, výtok z bradaviek a hmota pod podpazuší. Rakoviny prsníka pozorované pri skríningu je možné zistiť skôr, ako sa stanú masou.

„Mamografia sa neberie v mladom veku“

NEPRAVDA! Skríningová mamografia by sa mala začať robiť po 40. roku života u zdravej ženy, ktorá nemá žiadne príznaky rakoviny prsníka. Môže sa však vykonať v mladšom veku za prítomnosti hromadného alebo podobného nálezu alebo v prípade rakoviny prsníka. Vedecké pokyny v tejto oblasti odporúčajú, aby prvý čas mamografického skríningu u ženy s rodinnou anamnézou rakoviny prsníka mal byť 10 rokov pred diagnostikovaným vekom rakoviny prsníka u jednotlivca v rodine.

„Rakovina prsníka sa u mladých ľudí nevyskytuje“

NEPRAVDA! Aj keď riziko rakoviny prsníka s vekom stúpa, prejaví sa to aj v ranom veku. Priemerný vek rakoviny prsníka v Turecku je o 11 rokov skôr ako v USA. Jedna zo každých 6 žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka v našej krajine má 20 až 30 rokov.

„Ak sa pacientkam s rakovinou prsníka podajú dva prsníky, ochorenie sa nebude opakovať a nebude potrebná žiadna ďalšia liečba.“

NEPRAVDA! Pri geneticky prenosných rakovinách prsníka a intenzívnej rodinnej anamnéze je možné na druhom prsníku vykonať chirurgický zákrok znižujúci riziko. Odstránenie oboch prsníkov však neznižuje riziko recidívy rakoviny prsníka na nulu. Pretože rakovina prsníka je systémové ochorenie, je možné okrem chirurgického zákroku vyžadovať aj liečbu alebo ožarovanie.

„Ženy liečené na rakovinu prsníka nemôžu mať opäť deti“

NEPRAVDA! U vhodných pacientok podstupujúcich liečbu rakoviny prsníka je možné povoliť graviditu so súhlasom lekára. Pred začatím chemoterapie sa môžu pomocou postupov na oplodnenie in vitro použiť postupy na zmrazenie vajíčok alebo embryí, aby sa zvýšila pravdepodobnosť tehotenstva.

„Tesné podprsenky a kostrové podprsenky zvyšujú riziko rakoviny prsníka“

NESPRÁVNE! Zdá sa, že sa v spoločnosti rozšírila informácia, že používanie podprseniek môže spôsobiť rakovinu prsníka. Aj keď sa predpokladá, že kostice v podprsenke zabraňujú prietoku lymfy stlačením prsného tkaniva, neexistujú vedecké dôkazy týkajúce sa rakoviny prsníka a používania podprseniek.

„Biopsia masy spôsobuje šírenie rakoviny prsníka“

NEPRAVDA! Na diagnostiku podozrivých hmôt prsníka sa používajú ihlové biopsie. Neexistujú vedecké dôkazy o tom, že biopsia spôsobuje šírenie rakoviny. Aj keď nie je nutná operácia pre masy, ktoré sú benígne v dôsledku biopsie ihlou, subtyp nádoru sa stanoví pomocou biopsie a u pacientov s diagnostikovanou rakovinou prsníka sa urobí plán liečby. Biopsia je preto veľmi dôležitou aplikáciou, ktorá vedie liečbu rakoviny prsníka.

„Rakovinu nevidíme, pretože muži nemajú prsia.“

NEPRAVDA! Aj keď je prsné tkanivo u mužov menšie ako u žien, rakovina prsníka sa môže vyskytnúť aj u mužov. Jeden z každých 100 pacientov s rakovinou prsníka sú muži. Rakovinu prsníka u mužov je možné zvládnuť v krátkom čase pomocou včasnej diagnostiky a plánovania liečby.sohbet


Buďte prvý komentár

Yorumlar