Last Minute: Ohlásená miera inflácie v júli! Tu je miera inflácie z júla 2020

Júnová miera inflácie oznámená
Miera inflácie

Miera inflácie v júli 2020 spoločnosť TurkStat oznámila v utorok 4. augusta. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa zvýšila o 11,76% ročne a 0,58% mesačne. Index spotrebiteľských cien (CPI) sa zvýšila o 11,76% ročne a 0,58% mesačne.
CPI (2003 = 100) v júli 2020, 0,58% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, 6,37% v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka, 11,76% v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka a priemerom dvanástich mesiacov 11,51% došlo k nárastu.


Najnižší medziročný nárast bol v komunikačnej skupine s 5,81%. Ďalšími hlavnými skupinami, kde bol nárast v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka nízky, bola zábava a kultúra so 6,04%, tovar pre domácnosť s 7,78% a doprava s 8,81%. Na druhej strane hlavnými skupinami, v ktorých bol nárast vyšší v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, boli rôzne tovary a služby s 21,90%, alkoholické nápoje a tabak s 21,78% a zdravotníctvo s 14,17%.sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar