Generálne riaditeľstvo pre meteorológiu bude zamestnávať 9 zamestnancov so zmluvou

Zamestnanci generálneho manažéra meteorológie budú zamestnávať
Zamestnanci generálneho manažéra meteorológie budú zamestnávať

Úradný vestník z 657 s číslom 4 a pripojený k rozhodnutiu Rady ministrov č. 06/06 zo dňa 1978/7/15754 o zamestnaní v provinčných organizačných útvaroch Generálneho riaditeľstva pre meteorológiu v zmysle článku 28 ods. B zákona o štátnych zamestnancoch č. 06. 1978 Inžinieri a 16330 Architekt priamym umiestnením založený na skupinovom hodnotení verejnej skúšky na výber pracovníkov (KPSS) (B) podľa prvého pododseku písm. A) doplnkového článku 2 zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvných zamestnancov uverejnených v Prijme sa 8 zmluvných zamestnancov vrátane ich titulu.


Sprievodca preferenciami KPSS-2020/9, ktorý obsahuje zmluvne dohodnuté pracovné pozície, ktoré môžu byť uprednostňované na vysokoškolskej úrovni, bol uverejnený na webovej stránke ÖSYM od 08. 07. 2020. Pri preferenčných transakciách sa použijú výsledky skúšky kandidátov, ktorí sa zúčastnili verejnej skúšky na výber pracovníkov (licencia 22-KPSS) konanej 2018. júla 2018. Uchádzači si budú môcť vyberať v období od 08. do 13. júla 2020 zadaním identifikačného čísla TR a hesla prostredníctvom webovej stránky spoločnosti ÖSYM v súlade s pravidlami stanovenými v preferenčnej príručke. Proces odosielania preferencií z internetu sa skončí 13. júla 2020 o 23.59 hod. A toto obdobie sa nebude predlžovať. Pri postupoch umiestňovania sa použije skóre KPSSP3. Uchádzači, ktorí majú aspoň 50 (päťdesiat) bodov súvisiacich s skúškou, si môžu vybrať.

V súlade s rozhodnutím predsedu uverejneným v úradnom vestníku č. 9 zo dňa 5. 2020. 31122; Pri nábore zmluvného personálu, ktorý má byť zamestnaný ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v roku 2020, podľa výsledkov centrálneho umiestnenia, ktoré má vykonať priamo riaditeľstvo OSYM, nebudú vymenovaní tí, ktorí v súčasnosti pracujú vo verejných inštitúciách a organizáciách.

V súlade s vyššie uvedenými nariadeniami by kandidáti, ktorí majú právo zvoliť si na tomto umiestnení, mali označiť príslušnú možnosť na obrazovke preferencie. Uchádzači, ktorí si vyberú príslušnú možnosť, si budú môcť vybrať na tomto umiestnení. Zodpovednosť za vyhlásenia kandidátov patrí im. Uchádzači, ktorí v tejto oblasti urobia nepravdivé, zavádzajúce alebo nepravdivé vyhlásenia, stratia všetky svoje práva vyplývajúce z umiestnenia. Kandidáti, ktorí urobia nepravdivé, zavádzajúce alebo nepravdivé vyhlásenia, nebudú menovaní Generálnym riaditeľstvom pre meteorológiu, a to ani vtedy, ak sú uvedení.

Pri práci v postavení zmluvného personálu vo verejných inštitúciách a organizáciách podľa článku 657 / B zákona o štátnych zamestnancoch č. 4; Príloha 657 k zásadám týkajúcim sa zamestnávania zmluvného personálu v článku 4 / B (*) zákona o štátnych zamestnancoch č. 06 (*) a k rozhodnutiu Rady ministrov zo 06. júna 1978 a o tých, ktorých zmluvy o poskytnutí služby sa ukončujú alebo o tých, ktorí uprednostňujú umiestnenie na zmluvné pozície v tejto príručke. Malo by sa vziať do úvahy, že sa budú uplatňovať ustanovenia odsekov 7 a 15754 článku th (**). (*) Ustanovenie v článku 1 / B zákona o štátnych zamestnancoch č. 3: „V prípade zamestnania týmto spôsobom sa zmluvy vypovedajú podľa ich teórií, pretože konajú v rozpore so zásadami zmluvy o poskytovaní služieb alebo ak jednostranne vypovedajú zmluvu, s výnimkou výnimiek určených rozhodnutím predsedníctva v zmluvnej lehote, Nemôžu byť zamestnaní na zmluvných pozíciách v teóriách, pokiaľ neuplynul jeden rok od dátumu ukončenia. “ (**) Ustanovenia v odsekoch 4 a 657 dodatočného článku 4 zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvných zamestnancov: „... V prípade, že zmluvní pracovníci ukončia zmluvu svojimi inštitúciami alebo ju ukončia jednostranne v zmluvnom období, odo dňa ukončenia. Pokiaľ neuplynul rok, nemôže byť opätovne zamestnaný na zmluvných personálnych pozíciách verejných inštitúcií a organizácií. dohovor;

a) od zamestnancov, ktorí sú na čiastočný úväzok alebo sú obmedzení projektovým obdobím,

b) tí, ktorí zmenili svoje tituly pridelením na pracovné miesta týkajúce sa titulov v priloženom zozname 4, ktoré boli vydané z dôvodu ich vzdelania v rámci článku 4,

c) napriek žiadosti o premiestnenie z dôvodu manžela alebo zdravotného stavu; Tí, ktorí nemôžu uplatniť ustanovenia prílohy 3 písm. B) alebo c) z žiadneho z dôvodov, pre ktoré neexistuje prevádzková jednotka na presun, existuje jednotka, ale neexistuje žiadne voľné miesto s rovnakým názvom a kvalitou alebo nemôže splniť skutočné pracovné podmienky najmenej jeden rok, jednostranné ukončenie sa môže opätovne použiť bez toho, aby sa naň vzťahovalo jednoročné obdobie. ““

Adresa: Generálne riaditeľstvo meteorológie Personálne oddelenie Kütükçü Alibey Caddesi č .: 4 06120 Kalaba, Keçiören / ANKARA

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


Buďte prvý komentár

Yorumlar