Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva na nábor 700 stálych pracovníkov

Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva bude stálymi pracovníkmi
Generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva bude stálymi pracovníkmi

V súlade s ustanoveniami nariadenia o postupoch a zásadách, ktoré sa majú uplatňovať pri zamestnávaní pracovníkov vo verejných inštitúciách a organizáciách, v pokrajinskej organizácii Generálneho riaditeľstva lesného hospodárstva, prevádzkovateľovi stavebných strojov 200, grejdrov 200, bagrovníkov 200, buldozérov 60 a traktorov 40 Prijatí bude 700 stálych pracovníkov (stálych).


Všeobecné a špeciálne podmienky a ďalšie informácie, ktoré sa majú u uchádzačov hľadať, budú uvedené v otvorených ponukách pracovných miest İŞKUR. Tieto oznámenia sa uverejnia na webe İŞKUR medzi 04-10 / 08/2020. Uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené v oznámení, podajú počas oznámenia svoje žiadosti prostredníctvom İŞKUR.

Uchádzači budú pozvaní na ústnu a prihlásenú skúšku, štyrikrát (štyrikrát) viac, ako je počet pracovných miest uvedených v prihláške. Títo kandidáti sa určia podľa výsledku žrebovania, ktoré sa vylosuje pred notárom. Miesto a dátum dávky sa uvedú v oznámení o voľných pracovných miestach İŞKUR a oznámia sa aj na webovej stránke príslušného regionálneho riaditeľstva lesného hospodárstva. V tejto súvislosti sa na adresy kandidátov neoznámi žiadne písomné oznámenie. Skúšobná lehota všetkých oznámených pozícií je dva mesiace v súlade so zákonníkom práce č. 4. Všetky informácie týkajúce sa výberového konania, dokumenty, ktoré sa majú požadovať od kandidátov a miesto a dátum ústnej a prihlásenej skúšky, sa oznámia na webovej stránke regionálnych riaditeľstiev. Žiadosti kandidátov, o ktorých sa predpokladá, že nesplnili podmienky na predloženie ponúk, môže administratíva ukončiť v každej fáze procesu oznamovania, výmeny, preskúmania a menovania.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


Buďte prvý komentár

Yorumlar