Zvýšené cestovné pre mesto Bilecik
11 Bilecik

Mesto Bilecik sa zvýšilo

So súhlasom Vodičskej a automobilovej komory v Bileciku a Komory remeselníkov a remeselníkov v Bileciku zvyšuje Bilecik v mestských mikrobusoch poplatky o 10%, zatiaľ čo študent: 2 [Viac ...]